Dievkalpojumi

 Svētdienās sv. Mises:
    + 9:30  (latviešu vai poļu valodā)
    +12:00 (latviešu vai poļu valodā, mēneša pirmajā svētdienā - latīņu)
    +16:00 (krievu valodā)
    +Vakara sv.Mise
 (latviešu vai poļu valodā):

    +Vasaras periodā plkst. 19:00
    +Oktobrī plkst. 18:00 (pēc rožukroņa)
    +Ziemas periodā no 1. novembra līdz Pelnu dienai +plkst. 17:30

    +Gavēņa laikā plkst. 18:30
    +Pēc Lieldienām plkst. 19:00

Darbdienās sv. Mises
    + plkst. 6:20, 7:00

Sv. Mise vakaros:
    +Vasaras periodā plkst. 19:00
    +Oktobrī plkst. 18:00 (pēc rožukroņa)
    +Ziemas periodā no 1. novembra līdz Pelnu dienai +plkst. 17:30

    +Gavēņa laikā plkst. 18:30
    +Pēc Lieldienām plkst. 19:00

Dievkalpojumi pirmdien, trešdien un piektdien ir poļu valodā; otrdien, ceturtdien un sestdien ir latviešu valodā.

Katra mēneša 1. piektdienā dievkalpojums notiek pansionātā, plkst. 10:00.

Katra mēneša 1. sestdienas vakarā - sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra par aicinājumiem uz garīgo kārtu - priesterību un klosterdzīvi.

Katra mēneša 1. svētdiena ir adorācijas svētdiena, pēc Votivmises tiek uzstādīts Vissv. Sakraments līdz Summai, tad adorācija atsākas stundu pirms vakara sv. Mises, kuru noslēdz ar procesiju un dievbijības priekšmetu nosvētīšanu.

Katra mēneša 11. datums ir Lurdas jeb slimnieku diena, dievkalpojumi 9:30 (pie Lurdas altāra), 12:00 (svētība slimniekiem).

Katra mēneša pēdējās sestdienas vakarā Sv. Mise ir par mirušajiem.Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)