Dievkalpojumu kārtība 27.09.2020.

Pasākumi
Date: 27 September 2020

27. septembris, svētdiena
Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena

08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana (latviski)
09.30   Sv. Mise (poliski)
11.00   Rožukronis
12.00   Sv. Mise par tautu (latviski)
15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis
16.00   Sv. Mise (krieviski)
17.30   Rožukronis
18.00   Sv. Mise, Depozīcija (poliski)