Svētais Bonaventūra

Pasākumi
Datums: 2019. gada 15. Jūlijs

Svētais Bonaventūra
Bīskaps un Baznīcas mācītājs

Svētais Bonaventūra (1221-1274) bija svētā Asīzes Franciska garīgais bērns. Viņš iestājās franciskāņu ordenī, kļuva par teoloģijas un filozofijas profesoru un tika iecelts par franciskāņu ordeņa ģenerāli. Pāvests Gregors X iesvētīja Bonaventūru par bīskapu un iecēla Ostijas kardināla godā. 1274. gadā Bonaventūra piedalījās vispārējā Baznīcas koncilā Lionā. Viņš mira vēl pirms koncila beigām un tika svinīgi apbedīts, klātesot visiem koncila tēviem.

Svētais Bonaventūra ir sarakstījis daudz filozofisku un teoloģisku darbu un to dziļuma dēļ tiek salīdzināts ar svēto Akvīnas Tomu.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv
Foto: san-francesco.biz