DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA NOVEMBRĪ


 

1. novembris, piektdiena                    VISU SVĒTO DIENA, lieli svētki
09.30 sv. Mise poliski
12.00 sv. Mise latviski
18.00 sv. Mise: par dzīvajiem latviski


1. novembrī atļauts lietot gaļas ēdienus.
Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem. Laikā no 1. – 8.novembrim
(ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem (kaut vai tikai domās),
visu ticīgo mirušo piemiņas dienā apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Tēvs Mūsu… un Es ticu


2. novembris, sestdiena                     Visu ticīgo mirušo piemiņas diena

     07.00 sv. Mise latviski
     09.30 sv. Mise latviski
     18.00 sv. Mise, aizlūguma procesija par mirušajiem: poliski
                 I un III stacija  – poliski
                 II un IV stacija – latviski
     Pulkst.15.00 Sv.Mise katoļu kapos


Mirušo piemiņas dienas oktāvas laikā no 2. – 8.novembrim ieskaitot, katru dienu pēc vakara sv. Mises,
aizlūguma procesija par mirušajiem.


3. novembris, svētdiena                     Parastā liturģiskā laika XXXI svētdiena
     09.30 sv. Mise latviski
     12.00 sv. Mise, Euharistiskā procesija poliski
     16.00 sv. Mise krieviski
     18.00 sv. Mise, aizlūguma procesija par mirušajiem: poliski
                 I un III stacija  – poliski
                 II un IV stacija – latviski

10. novembris, svētdiena                   Parastā liturģiskā laika XXXII svētdiena
     09.30 sv. Mise poliski
     12.00 sv. Mise latviski
     16.00 sv. Mise krieviski
     18.00 sv. Mise latviski

11. novembris, pirmdiena                  Lurdas Dievmātes piemiņas diena
     09.30 sv. Mise poliski
     12.00 sv. Mise latviski
     18.00 sv. Mise poliski

17. novembris, svētdiena                   Parastā liturģiskā laika XXXIII svētdiena
     09.30 sv. Mise latviski
     12.00 sv. Mise poliski
     16.00 sv. Mise krieviski
     18.00 sv. Mise poliski

24. novembris, svētdiena
MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS – VISPASAULES KARALIS, lieli svētki
Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai
Vissvētākā Sakramenta adorācija,
pilnas atlaidas par aktu cilvēces veltīšana Jēzum Kristum Karalim
     09.30 sv. Mise poliski
     12.00 sv. Mise latviski
     16.00 sv. Mise krieviski
     18.00 sv. Mise latviski

30. novembris, sestdiena                  sv. Ap. Andrejs, svētki
     07.00 sv. Mise latviski
     18.00 sv. Mise: par mirušajiem latviski

 

111

KATRU VAKARU
17.3o – Rožukronis
18.oo – SV.MISE

Draudzes 40 stundu atlaidas

CETURTDIENA 3.oktobrī
07.00 - Sv.Mise,
17.30 - Rožukronis, Sv.Mise, procesija poļu valodā

PIEKTDIENA 4.oktobrī
07.00 - Sv.Mise poļu valodā,
12.00 - Sv.Mise poļu valodā,
18.00 - Sv.Mise latviešu valodā

SESTDIENA 5.oktobrī
07.00 - Sv.Mise latviešu valodā,
12.00 - Sv.Mise latviešu valodā,
18.00 - Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 6.oktobrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXVII SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise poļu valodā,
12.00 - Sv.Mise latviešu valodā,
16.00 - Sv.Mise krievu valodā,
18.00 – Sv.Mise latviešu valodā, procesija, Te Deum laudamus, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

PIEKTDIENA 11.oktobrī
Lurdas Dievmātes piemiņas diena
09.30 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, latviešu valodā,
12.00 - Sv.Mise poļu valodā,
18.00 - Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 13.oktobrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXVIII SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.00 – Sv.Mise

SVĒTDIENA 20.oktobrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXIX SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.00 – Sv.Mise

SESTDIENA 26.oktobrī
07.00 - Sv.Mise,
18.00 – Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 27.oktobrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXX SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.00 – Sv.Mise

CETURTDIENA 31.oktobrī
07.00 - Sv.Mise,
18.00 – Sv.Mise
Rožukroņa mēneša noslēgums, pateicības dziedājums, relikvijas.

No 1.novembra līdz Pelnu dienai – vakara Sv.Mise būs plkst. 17.30.
Pelnu dienā un Gavēņa laikā – 17.30 Krusta ceļš un 18.30 Sv.Mise.

 

111

SVĒTDIENA 1.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXII SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise, procesija, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

CETURTDIENA 5.septembrī
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise un Sv.Stunda

PIEKTDIENA 6.septembrī
07.00 – Sv.Mise par dzīvajiem
19.00 – Sv.Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 7.septembrī
07.00 - Sv.Mise
19.00 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību, garīgo kārtu, procesija ievadot V.Jaunavas Marijas Dzimšanas dienas atlaidas

SVĒTDIENA 8.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXIII SVĒTDIENA, VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS SVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise, procesija, Te Deum laudamus, relikvijas

OTRDIENA 10.septembrī
iesākas novenna SV. STAŅISLAVA KOSTKAS godam
07.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise, procesija

TREŠDIENA 11.septembrī
Lurdas Dievmātes piemiņas diena
09.30 - Sv.Mise (pie Lurdas Dievmātes altāra, latviešu valodā),
12.00 - Sv.Mise (poļu valodā)
19.00 - Sv.Mise (poļu valodā)

CETURDIENA 12.septembrī
V.J.MARIJAS vārda diena
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise
Plkst.12.00 – dievkalpojums Daugavpils pilsētas katoļu kapos

SVĒTDIENA 15.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXIV SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

TREŠDIENA 18.septembrī
SV. STAŅISLAVA KOSTKAS piemiņas diena un novennas noslēgums
09.30 - Sv.Mise (pie Sv. Staņislava Kostkas altāra, poļu valodā),
12.00 - Sv.Mise (latviešu valodā)
19.00 - Sv.Mise (latviešu valodā, noslēgumā procesija, Te Deum laudamus)

SVĒTDIENA 22.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXV SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

SESTDIENA 28.septembrī
07.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 29.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXVI SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

Oktobra mēnesī Rožukronis plkst.17.30 un Sv.Mise – 18.00

 

111

CETURTDIENA 1.augustā
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise un Sv.Stunda

PIEKTDIENA 2.augustā
07.00 – Sv.Mise par dzīvajiem
19.00 – Sv.Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 3.augustā
07.00 - Sv.Mise
19.00 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību, garīgo kārtu

SVĒTDIENA 4.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XVIII SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - V.E.Bīskapa J.Buļa vizitācija, tiks piešķirts Iestiprināšanas sakraments,
19.00 - Sv.Mise krievu valodā

SVĒTDIENA 11.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XIX SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

TREŠDIENA 14.augustā
Sv.Bīskapa Meinarda – Latvijas aizbildņa lieli svētki
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise, procesija

CETURDIENA 15.augustā
VISSV.JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVĒTKI, MĀRAS ZEMES KARALIENES UN AIZBILDNES SVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise, procesija, TE DEUM LAUDAMUS, dievkalpojuma beigās tiek svētītas lauku zāles un augļi

SVĒTDIENA 18.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XX SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

SVĒTDIENA 25.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXI SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise 

SESTDIENA 31.augustā
07.00 - Sv.Mise,
Pulkst. 11.00 Sv.Mise un svētība pirms skolas bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem. Ikvienam ir izdevība pienākt pie grēkusūdzes un pieņemt Sv.Komuniju, lai Dieva Žēlastības stiprināti varētu iesākt Jauno Mācību Gadu!
19.00 – Sv.Mise par mūsu mirušajiem

 

111

CETURTDIENA 4.jūlijā
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise un Sv.Stunda

PIEKTDIENA 5.jūlijā
07.00 – Sv.Mise par dzīvajiem
19.00 – Sv.Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 6.jūlijā
07.00 - Sv.Mise
19.00 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību, garīgo kārtu

SVĒTDIENA 7.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XIV SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise procesija, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

CETURTDIENA 11.jūlijā
Sv.Benedikta abata Eiropas Aizbildņa svētki, Lurdas Dievmātes piemiņas diena
09.30 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā
12.00 - Sv.Mise poļu valodā,
19.00 – Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 14.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XV SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

SVĒTDIENA 21.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XVI SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

SESTDIENA 27.jūlijā
07.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 28.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XVII SVĒTDIENA Rīgas Metropolijas Dievnamu Iesvētīšanas gadadiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
plkst. 15.00 Kapu svētki Daugavpils pilsētas Katoļu kapos
plkst.19.00 Sv.Mise krievu valodā

 

111

Katru vakaru plkst. 18.30 Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise

SESTDIENA 1.jūnijā
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Jēzus Sirds litānija un Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 2.jūnijā 
LIELDIENU VII SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 – Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 – Sv.Mise,
18.30 – Sv.Mise, procesija, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

PIEKTDIENA 7.jūnijā
07.00 - Sv.Mise par dzīvajiem,
18.30 - Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise

SVĒTDIENA 9.jūnijā 
SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA - VASARASSVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

PIRMDIENA 10.jūnijā
II VASARSVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise

OTRDIENA 11.jūnijā
LURDAS DIEVMĀTES atceres diena
09.30 - pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā,
12.00 - Sv.Mise poļu valodā,
19.00 - Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 16.jūnijā 
VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

TREŠDIENA 19.jūnijā
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, procesija ievadot oktāvu Vissvētākā Sakramenta godam

CETURTDIENA 20.jūnijā
VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA SVĒTKI – KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS
09.30 - Sv.Mise, Jēzus Sirds litānija
12.00 - Sv.Mise, Jēzus Sirds litānija

Plkst.19.00 vakara dievkalpojuma mūsu baznīcā nebūs
plkst.19.00 dievkalpojums tikai Sv. Pētera baznīcā

SVĒTDIENA 23.jūnijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA - POSMA XII SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise, procesija procesija ar 4 Evangelijiem, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

CETURTDIENA 27.jūnijā 
VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA OKTĀVAS noslēgums
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, procesija, TE DEUM LAUDAMUM, tiek dota svētība bērniem, zāļu svētīšana

PIEKTDIENA 28.jūnijā
VISSV. JĒZUS SIRDS SVĒTKI
07.00 - Sv.Mise, 
19.00 - Sv.Mise, pilnas atlaidas par uzupurēšanas aktu Vissv. Jēzus Sirdij

SESTDIENA 29.jūnijā
SVĒTO APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA lieli svētki
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
18.30 - Jēzus Sirds dievkalpojums, Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 30.jūnijā 
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA - POSMA XIII SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, ar Pateicību Dievam par pavadīto mēnesi Jēzus Sirds godam

 

111

Katru vakaru 18.30 – JAUNAVAS MARIJAS LITĀNIJA un Sv.Mise

CETURDIENA 2.maijā
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise un Sv.Stunda

PIEKTDIENA 3.maijā 
SV.APUSTUĻU FILIPA UN JĒKABA SVĒTKI
07.00 – Sv.Mise par dzīvajiem,
18.30 – Jaunavas Marijas litānija,
19.00 – Sv.Mise par J.Mukānu, Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 4.maijā 
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 5.maijā 
LIELDIENU III SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, Jēzus Sirds litānija, procesija, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

SESTDIENA 11.maijā 
LURDAS DIEVMĀTES piemiņas diena
09.30 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes poļu valodā,
12.00 - Sv.Mise latviešu valodā,
18.30 – Sv.Mise latviešu valodā

SVĒTDIENA 12.maijā 
LIELDIENU IV SVĒTDIENA, jeb Labā Gana svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise

SVĒTDIENA 19.maijā
LIELDIENU V SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise

SESTDIENA 25.maijā 
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 26.maijā 
LIELDIENU VI SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise
Plkst.15.00 Kapu svētki Komunālajos kapos Sv.Mise

CETURTDIENA 30.maijā
KUNGA DEBESKĀPŠANAS SVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise

PIEKTDIENA 31.maijā 
VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS APMEKLĒŠANAS, svētki
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, maija mēneša noslēgums, TE DEUM LAUDAMUS, relikvijas

 

111

GAVĒNA REKOLEKCIJAS

CETURDIENA 04.aprīlī
17.3o – Krusta ceļš un Sv.Mise poļu valodā

PIEKTDIENA 05.aprīlī
07.00 – Sv.Mise poļu valodā,
09.30 -  Sv.Mise latviešu valodā,
17.30 – Krusta ceļš un Sv.Mise latviešu valodā

SESTDIENA 06.aprīlī
07.00 – Sv.Mise latviešu valodā,
09.30 -  Sv.Mise poļu valodā,
18.00 – Rūgtās sāpes un Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 07.aprīlī
GAVĒŅA V SVĒTDIENA, rekolekciju noslēgums
09.30 - Sv.Mise poļu valodā,
12.00 - Sv.Mise latīņu-latviešu valodā,
16.00 - Sv.Mise krievu valodā,
17.30 – Rūgtās sāpes un Sv.Mise latviešu valodā

CETURDIENA 11.aprīlī
LURDAS DIEVMĀTES piemiņas diena
09.30 – Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes poļu valodā,
12.00 un 18.30 – Sv.Mise latviešu valodā

SVĒTDIENA 14.aprīlī
PŪPOLU SVĒTDIENA
9.30, 12.00, 16.00 un 18.30 – Sv.Mise

Ziedojumi tiek vakti Rīgas Metropolijas garīgā semināra uzturēšanai, pēc savām spējām atbalstīsim šo cēlo mērķi

CETURTDIENA 18.aprīlī
LIELĀ CETURTDIENA
18.30 Sv.Mise – pateicība Jezum par Vissvētāko Sakramentu latviešu valodā

PIEKTDIENA 19.aprīlī
LIELĀ PIEKTDIENA – Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena,
stingrs gavēnis
17.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums poļu valodā
Par Kristus krusta adorāciju pilnas atlaidas

SESTDIENA 20.aprīlī
LIELĀ SESTDIENA
No plkst. 6.00 līdz 12.00 adorācija latviešu valodā
12.00 – Sv.Mise – uguns un ūdens pasvētīšana, poļu valodā

SVĒTDIENA 21.aprīlī
LIELDIENAS – JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI
7.00 – Rezurekcija, procesija, Sv.Mise poļu valodā
12.00, 16.00, 19.00 – Sv.Mise

PIRMDIENA 22.aprīlī
OTRĀS LIELDIENAS
Sv.Mise – 9.30, 12.00, un 19.00

SESTDIENA 27.aprīlī
7.00, 19.00 Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 28.aprīlī
LIELDIENU II. SVĒTDIENA
KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA
Sv.Mise - 9.30, 12.00, 16.00 un 19.00

 

111

PIEKTDIENA 1.martā
7.oo - Sv.Mise
17.3o – Sv.Mise par dzīvajiem,
Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 2.martā
7.oo – 17.3o - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes
par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 3.martā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA VIII SVĒTDIENA,
adorācijas svētdiena
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo - procesija,
16.oo un 17.3o - reliģisko priekšmetu pasvētīšana

PIRMDIENA 4.martā
SV.KAZIMIRA ATLAIDAS,
Sv.Mise - 9.3o pie Sv. Kazimira altāra latviešu valodā,
12.oo un 17.3o – poļu valodā, procesija, atlaidu noslēgums

TREŠDIENA 6.martā
PELNU DIENA, stingrs gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem
Sv.Mise - 7.oo
17.3o – Krusta ceļš
18.3o – Sv.Mise

Gavēņa laikā KRUSTA CEĻŠ – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās – 17.3o
Svētdienās un svētku dienās – pēc Sv.Mises plkst. 9.3o
Rūgtās sāpes – sestdienās, svētdienās un svētku dienās plkst.18.oo
Svētku dienās 19.martā un 25.martā – „Krusta ceļš” un „Rūgtās sāpes” nav

SVĒTDIENA 10.martā
GAVĒŅA I SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 18.3o

PIRMDIENA 11.martā
LURDAS DIEVMĀTES PIEMIŅAS DIENA
Sv.Mise – 9.3o pie Lurdas Dievmātes altāra latviešu valodā,
12.oo un 18.3o poļu valodā

SVĒTDIENA 17.martā
GAVĒŅA II SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo,16.oo un 18.3o

OTRDIENA 19.martā
SV.JĀZEPA – VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS
LĪGAVAIŅA SVĒTKI
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo un 18.3o

SVĒTDIENA 24.martā
GAVĒŅA III SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo,16.oo un 18.3o

PIRMDIENA 25.martā
PASLUDINĀŠANAS SVĒTKI
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo un 18.3o atlaidu noslēgums

SESTDIENA 30.martā
Sv.Mise – 7.oo un 18.3o par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 31.martā
GAVĒŅA IV SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo,16.oo un 18.3o

 

111

PIEKTDIENA 1.februārī
7.oo – Sv.Mise par dzīvajiem
17.3o – Sv.Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 2.februārī
KUNGA PREZENTĀCIJA SVĒTNĪCĀ
Sveču diena, Konsekrēto personu diena
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo, 17.3o pie Lurdas
Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 3.februārī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA IV SVĒTDIENA,
Sv.Blazija piemiņas diena, adorācijas svētdiena
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo - procesija, 16.oo, 17.3o - reliģisko priekšmetu pasvētīšana
Pēc katras Sv.Mises svētība ar Sv.Blazija svecēm pret kakla slimībām

OTRDIENA 5.februārī
Sv.Agatas jaunavas un mocekles piemiņas diena
Pēc Sv.Mises 7.oo un 17.3o svētī Sv. Agatas maizi un ūdeni

SVĒTDIENA 10.februārī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA V SVĒTDIENA
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo, 16.oo, 17.3o – procesija

PIRMDIENA 11.februārī
LURDAS DIEVMĀTES atlaidas
Sv.Mise - 9.3o – pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā, 12.oo,
17.3o – Sv.Mise poļu valodā, procesija, Te Deum laudamus relikvijas

SVĒTDIENA 17.februārī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA VI SVĒTDIENA
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo, 16.oo, 17.3o

SESTDIENA 23.februārī
Sv.Mise – 7.oo un 17.3o par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 24.februārī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA VII SVĒTDIENA
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo, 16.oo, 17.3o