Dievkalpojumu kārtība februārī

111

PIEKTDIENA 1.februārī
7.oo – Sv.Mise par dzīvajiem
17.3o – Sv.Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 2.februārī
KUNGA PREZENTĀCIJA SVĒTNĪCĀ
Sveču diena, Konsekrēto personu diena
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo, 17.3o pie Lurdas
Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 3.februārī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA IV SVĒTDIENA,
Sv.Blazija piemiņas diena, adorācijas svētdiena
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo - procesija, 16.oo, 17.3o - reliģisko priekšmetu pasvētīšana
Pēc katras Sv.Mises svētība ar Sv.Blazija svecēm pret kakla slimībām

OTRDIENA 5.februārī
Sv.Agatas jaunavas un mocekles piemiņas diena
Pēc Sv.Mises 7.oo un 17.3o svētī Sv. Agatas maizi un ūdeni

SVĒTDIENA 10.februārī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA V SVĒTDIENA
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo, 16.oo, 17.3o – procesija

PIRMDIENA 11.februārī
LURDAS DIEVMĀTES atlaidas
Sv.Mise - 9.3o – pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā, 12.oo,
17.3o – Sv.Mise poļu valodā, procesija, Te Deum laudamus relikvijas

SVĒTDIENA 17.februārī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA VI SVĒTDIENA
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo, 16.oo, 17.3o

SESTDIENA 23.februārī
Sv.Mise – 7.oo un 17.3o par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 24.februārī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA VII SVĒTDIENA
Sv.Mise - 9.3o, 12.oo, 16.oo, 17.3o