Dievkalpojumu kārtība maijā

111

Katru vakaru 18.30 – JAUNAVAS MARIJAS LITĀNIJA un Sv.Mise

CETURDIENA 2.maijā
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise un Sv.Stunda

PIEKTDIENA 3.maijā 
SV.APUSTUĻU FILIPA UN JĒKABA SVĒTKI
07.00 – Sv.Mise par dzīvajiem,
18.30 – Jaunavas Marijas litānija,
19.00 – Sv.Mise par J.Mukānu, Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 4.maijā 
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 5.maijā 
LIELDIENU III SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, Jēzus Sirds litānija, procesija, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

SESTDIENA 11.maijā 
LURDAS DIEVMĀTES piemiņas diena
09.30 - Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes poļu valodā,
12.00 - Sv.Mise latviešu valodā,
18.30 – Sv.Mise latviešu valodā

SVĒTDIENA 12.maijā 
LIELDIENU IV SVĒTDIENA, jeb Labā Gana svētdiena
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise

SVĒTDIENA 19.maijā
LIELDIENU V SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise

SESTDIENA 25.maijā 
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 26.maijā 
LIELDIENU VI SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise
Plkst.15.00 Kapu svētki Komunālajos kapos Sv.Mise

CETURTDIENA 30.maijā
KUNGA DEBESKĀPŠANAS SVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise

PIEKTDIENA 31.maijā 
VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS APMEKLĒŠANAS, svētki
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, maija mēneša noslēgums, TE DEUM LAUDAMUS, relikvijas