Dievkalpojumu kārtība jūnijā

111

Katru vakaru plkst. 18.30 Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise

SESTDIENA 1.jūnijā
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Jēzus Sirds litānija un Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 2.jūnijā 
LIELDIENU VII SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
09.30 – Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 – Sv.Mise,
18.30 – Sv.Mise, procesija, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

PIEKTDIENA 7.jūnijā
07.00 - Sv.Mise par dzīvajiem,
18.30 - Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise

SVĒTDIENA 9.jūnijā 
SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA - VASARASSVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

PIRMDIENA 10.jūnijā
II VASARSVĒTKI
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
19.00 – Sv.Mise

OTRDIENA 11.jūnijā
LURDAS DIEVMĀTES atceres diena
09.30 - pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā,
12.00 - Sv.Mise poļu valodā,
19.00 - Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 16.jūnijā 
VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise

TREŠDIENA 19.jūnijā
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, procesija ievadot oktāvu Vissvētākā Sakramenta godam

CETURTDIENA 20.jūnijā
VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA SVĒTKI – KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS
09.30 - Sv.Mise, Jēzus Sirds litānija
12.00 - Sv.Mise, Jēzus Sirds litānija

Plkst.19.00 vakara dievkalpojuma mūsu baznīcā nebūs
plkst.19.00 dievkalpojums tikai Sv. Pētera baznīcā

SVĒTDIENA 23.jūnijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA - POSMA XII SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
19.00 - Sv.Mise, procesija procesija ar 4 Evangelijiem, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

CETURTDIENA 27.jūnijā 
VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA OKTĀVAS noslēgums
07.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, procesija, TE DEUM LAUDAMUM, tiek dota svētība bērniem, zāļu svētīšana

PIEKTDIENA 28.jūnijā
VISSV. JĒZUS SIRDS SVĒTKI
07.00 - Sv.Mise, 
19.00 - Sv.Mise, pilnas atlaidas par uzupurēšanas aktu Vissv. Jēzus Sirdij

SESTDIENA 29.jūnijā
SVĒTO APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA lieli svētki
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
18.30 - Jēzus Sirds dievkalpojums, Sv.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 30.jūnijā 
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA - POSMA XIII SVĒTDIENA
09.30 - Sv.Mise,
12.00 - Sv.Mise,
16.00 - Sv.Mise,
18.30 - Sv.Mise, ar Pateicību Dievam par pavadīto mēnesi Jēzus Sirds godam