Dievkalpojumu kārtība septembrī

SESTDIENA 1.septembrī
Sv.Mise – 6.2o, 7.oo
Pulkst. 11.oo Sv.Mise un svētība pirms skolas bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem. Ikvienam ir izdevība pienākt pie grēkusūdzes un pieņemt Sv.Komuniju, lai Dieva Žēlastības stiprināti varētu iesākt jauno mācību gadu!
Plkst.19.oo – Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību un klostera dzīvi
 
SVĒTDIENA 2.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA XXII SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo - procesija, reliģisko priekšmetu pasvētīšana
 
CETURTDIENA 6.septembrī
7.oo – 19.oo Sv.Mise un Sv.Stunda
 
PIEKTDIENA 7.septembrī
7.oo Sv.Mise par dzīvajiem, 19.oo – Sv.Mise, procesija ievadot V.Jaunavas Marijas Dzimšanas dienas svētkus
 
SESTDIENA 8.septembrī
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS SVĒTKI
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo un 19.oo – procesija, Te Deum laudamus, relikvijas
                                                      
SVĒTDIENA 9.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA XXIII SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo
 
PIRMDIENA 10.septembrī
Sv.Mise – 6.2o, 7.oo, 19.oo - procesija ievadot novennu Sv.Staņislava Kostkas godam
 
OTRDIENA 11.septembrī
Lurdas Dievmātes piemiņas diena
Sv.Mise – 9.3o (pie Lurdas Dievmātes altāra, poļu valodā)
Sv.Mise – 12.oo un 19.oo (latviešu valodā)
                                                             
TREŠDIENA 12.septembrī
V.J.Marijas vārda diena
6.2o, 7.oo – 19.oo Sv.Mise
Plkst.12.oo – dievkalpojums Daugavpils pilsētas katoļu kapos
 
SVĒTDIENA 16.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo
 
OTRDIENA 18.septembrī
SV. STAŅISLAVA KOSTKAS piemiņas diena un novennas noslēgums
Sv.Mise – 9.3o (pie Sv. Staņislava Kostkas altāra, poļu valodā)
Sv.Mise – 12.oo un 19.oo (latviešu valodā, noslēgumā procesija, Te Deum laudamus)
                                                             
SVĒTDIENA 23.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo
 
PIRMDIENA 24.septembrī
Sv.Mise – 6.2o, 7.oo, vakarā Sv.Mises nebūs.
Visi brauksim uz pāvesta Franciska Sv.Misi Aglonā apmēram 16.3o
 
SESTDIENA 29.septembrī
Sv.Mise  - 6.2o, 7.oo
19.oo - Sv.Mise par mūsu mirušajiem
 
SVĒTDIENA 30.septembrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA XXVI SVĒTDIENA                             
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)