Lūgšanu tikšanās Aglonā

Aglonas bazilikā piektdien, 2018.gada 24.augustā notika kārtējā lūgšanu tikšanās, pirms mācību un studiju gada sākuma, kurā piedalījās vairāk kā trīsdesmit ticīgo, pārsvarā jaunieši no dažādām vietām – Aglonas, Daugavpils, Līksnas, Vaboles, Madonas u.c.
Lūgšanu tikšanās sākumā notika muzikāla nodarbība, kuras laikā tika apgūtas slavēšanas dziesmas priestera Pāvila Kamolas vadībā. Tālāk sekoja interesanta tikšanās ar jezuītu tēvu Jāni Meļņikovu, kurš stāstīja par to, kāpēc un kā gatavoties pāvesta Franciska vizītei Latvijā. Pēc J. Meļņikova aizraujošas uzstāšanās notika tradicionālā sadraudzības zupa.
Pēc sadraudzības dalībniekiem tika piedāvāta grēksūdzes iespēja, kurai sekoja Svētā Mise ar Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes bērnu un jauniešu kora “Deo Gratias” piedalīšanos. Dienas noslēgumā notika slavēšana un kompletorijs ar kokles skaņām priestera Pāvila Kamolas izpildījumā. Pēc pusnakts sākās nakts adorācija ar klusuma brīžiem, dziesmām un apcerēm līdz rīta Sv.Misei
Lūgšanu tikšanās Aglonas bazilikā notiek kopš 2016.gada sākuma pateicoties priestera Jura Skutela iniciatīvai. Pērn lūgšanu tikšanās dalībnieki tikās ne tikai Aglonas bazilikā uz kopīgām lūgšanām, bet arī devās viens pie otra ciemos – maija beigās uz Krāslavu, jūnijā – uz Izvaltu, jūlijā – uz Peipiņiem, rudenī – uz Preiļiem un Daugavpili. Vasaras izskaņā, lai labāk sagatavotos jaunajam mācību vai studiju gadam, atkal notiek kopīga tikšanās Aglonā.

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)