Ieejas kartes uz svēto Misi ar pāvestu Francisku

Ieejas kartes
uz pāvesta Franciska vadīto svēto Misi Aglonas bazilikā 24.septembrī plkst.16.30 varēs izņemt Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzes svētdienas skolas telpās sākot no 9.septembra svētdienās no 10.00 līdz 18.00
 

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)