Dievkalpojumu kārtība oktobrī

Katru vakaru  17.30 - Rožukronis
18.00 - Sv.Mise
Draudzes 40 stundu atlaidas
 
CETURDIENA  4.oktobrī
7.00 -  17.30 Rožukronis,
18.00 - Sv.Mise, procesija latviešu valodā
 
PIEKTDIENA  5.oktobrī
7.00 -  Sv.Mise par dzīvajiem latviešu valodā,
9.30 - Sv.Mise latviešu valodā
12.00 un 18.00 - Sv.Mise poļu valodā
 
SESTDIENA  6.oktobrī
7.00 un 9.30 Sv.Mise poļu valodā,
12.00 un 18.00 - Sv.Mise latviešu valodā
 
SVĒTDIENA 7. oktobrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA XXVII SVĒTDIENA
9.30 – Sv.Mise latviešu valodā,
12.00 – Sv.Mise poļu un latīņu valodā,
16.00 - Sv.Mise krievu valodā
18.00 – Sv.Mise poļu valodā, procesija, Te Deum laudamus, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana
 
CETURDIENA 11. oktobrī
Lurdas Dievmātes atceres diena
Sv.Mise – 9.3o pie Lurdas Dievmātes altāra, poļu valodā,
Sv.Mise – 12.00 un18.00 latviešu valodā
 
SVĒTDIENA 14. oktobrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA XXVIII SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 18.00
 
SVĒTDIENA 21. oktobrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA XXIX SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 18.00
 
SESTDIENA 27. oktobrī
Sv.Mise – 6.20, 7.00 un 18.00 par mūsu mirušajiem
 
SVĒTDIENA 28. oktobrī
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKAPOSMA XXX SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 18.00
 
OTRDIENA 30.oktobrī
Prāvestam Jurim Mukānam dzīves 80 gadi. Plkst.18.00 pateicības Sv.Mise
 
TREŠDIENA 31. oktobrī
Sv.Mise – 6.20, 7.00 un 18.00
Rožukroņa mēneša noslēgums, pateicības dziedājums Te Deum laudamus, relikvijas

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)