Pieaugušo katehēze

Kopš šī gada septembra, sestdienās (reizi mēnesī), mūsu draudzes svētdienas skolas telpās turpinās Pieaugušo katehēze krievu valodā ar priesteri Juri Skuteli.
Nākamā nodarbība notiks 27 oktobrī, no 14.00 līdz 17.00 Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas draudzes svētdienas skolas telpās.

Nodarbību tēmas:

TREŠĀ DAĻA: DZĪVE KRISTŪ
Otrā sadaļa. Desmit baušļi:
http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/Katehisms_/d3s2.html
1. Pirmā nodaļa - "Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu.": http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/Katehisms_/d3s2n1.html  
2. Otrā nodaļa - "Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu":
http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/Katehisms_/d3s2n2.html
Šīs katehēzes laikā mēs studējam “lielo” Katoļu Baznīcas katehismu, meklējam atbildes uz mūs nodarbinošiem jautājumiem par mūsu ticību un mazajās grupiņās dalāmies ar savas dzīves pieredzi par konkrētas tikšanās laikā izskatīto tēmu.

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)