Pasaules Jauniešu dienu krusts apciemoja Daugavpils Dievmātes Romas katoļu Baznīcu

Laikā no 27. jūlija līdz 8. augustam Latviju apceļo Pasaules Jauniešu dienu krusts, kuru pāvests Jānis Pāvils II pasniedza jauniešiem pirmo Pasaules Jauniešu dienu laikā Romā 1984. gadā.
Krusts apciemoja arī mūsu draudzi 5. augustā.
Visiem bija iespēja pieskarties un lūgties blakus krustam un Dievmātes Marijas gleznai, nododot Dievam savus pārdzīvojumus, sāpes un slavējumus.
Svarīga pasakuma daļa bija Rožu Kroņa lūgšana, kas tika dziedāta 3 valodās - Latviešu, Krievu un Poļu. Un pirms Rožu Kroņa lūgšanas notika neliela ekskursija pavadījumā ar stāstu par Pasaules Jauniešu dienām sākot no 1984. gada līdz pat Pasaules Jauniešu dienām kas notiks Krakovā 2016. gadā. Kā arī notika Svētā Mise Pasaules Jauniešu dienu krusta klātbūtnē.

Fotogrāfijas 

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)