No 1.oktobra mainās diemkalpojumu laiks

Atgādinājums, ka no 1.oktobra mainās vakara dievkalpojumu laiks.

Oktobra mēnesis Romas katoļu baznīcā ir veltīts Vissv. Jaunajai Marijai, Rožukroņa Karalienei, tāpēc darbdienu vakaros pl.17:30 tiek lūgts Rožukronis, pēc kura sv. Mise pl.18:00.

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)