Ģimeņu tikšanās draudzē

Pirmspēdējā mēneša svētdienā sv. Mise pl.16:00 veltīta par visām kristīgajām ģimenēm.

Pēc sv.Mises svētdienas skolas telpās notiks ģimeņu tikšanās.

Tikšanās reizēs klātesošs būs arī priesteris, kurš stāstīs par problēmām ģimenēs, kā arī atbildēs uz interesējošiem jautājumiem.

Aicinām visas ģimenes piedalities mūsu tikšanās! 

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)