Daugavpils Dievmātes draudze

Dievkalpojumu kārtība aprīlī

CETURTDIENA 5.aprīlī
Sv.Mise – 7.oo un 19.oo Sv.Stunda

PIEKTDIENA 6.aprīlī
7.oo – Sv.Mise par dzīvajiem
19.oo – Sv.Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums

SESTDIENA 7.aprīlī
7.oo - 19.oo - pie Lurdas Dievmātes, Sv.Mise par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu

SVĒTDIENA 8.aprīlī
LIELDIENU II SVĒTDIENA –
KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo – procesija, reliģisko priekšmetu pasvētīšana

PIRMDIENA 9.aprīlī
KUNGA PASLUDINĀŠANA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo un 19.oo procesija, TE DEUM LAUDAMUS, relikvijas

TREŠDIENA 11.aprīlī
Lurdas Dievmātes piemiņas diena
Sv.Mise – 9.3o pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā, 12.oo un 19.oo – Sv.Mise poļu valodā

SVĒTDIENA 15.aprīlī
LIELDIENU III SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo

SVĒTDIENA 22.aprīlī
LIELDIENU IV SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo

SESTDIENA 28.aprīlī
7.oo – 19.oo SV.Mise par mūsu mirušajiem

SVĒTDIENA 29.aprīlī
LIELDIENU V SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo,16.oo un 19.oo

 

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)