Jaunumi mūsu bibliotēkā

Pazemības ceļš
Pāvests Francisks
Šajā grāmatā ietvertas divas kardināla Horhes Mario Bergoljo (pāvesta Franciska) esejas par korupciju un tās saistību ar grēku (“Korupcija un grēks”), kā arī par veidu, kā no tā tikt dziedinātam (“Par sevis vainošanu”).
Lasot tiksim satricināti – vienalga, vai mēs būtu politiķi, biznesmeņi, valsts ierēdņi, konsekrētie Dieva kalpi vai “vienkāršie” cilvēki. Mums visiem būs sev jāuzdod jautājums: “Bet kā ir ar mani? Vai arī es pats neesmu korumpēts?” Tomēr šis satricinājums ir nepieciešams, lai mainītos un saprastu, ka esam neveseli. “Mums nāks par labu tas, ja mūsu dvēseli satricinās Evaņģēlija pravietiskais spēks, kas mūs vedīs pie patiesības, aizvācot cilvēcisko vājību un līdzdalības kritušo lapu slāni, kurš var radīt pūšanai labvēlīgus apstākļus.” Jo korupcija garīgajā izpratnē nozīmē trūdēšanas procesu, cilvēka samaitātības stāvokli, kas rodas tad, ja pierodam pie ļaunuma un to attaisnojam, slīgstot pašpietiekamībā un otra cilvēka tiesāšanā. Grāmatas otrajā daļā iekļauta Horhes Mario Bergoljo eseja par sevis vainošanu. Tas ir garīgs akts, kurā izpaužas drosme citu priekšā atzīties tajā, kas slēpjas mūsu iekšienē. Šis garīgais process ir ejams katram cilvēkam pašam, vienatnē, lai viņš pilnveidotos kā personība un palīdzētu atjaunoties sabiedrībai, kurā dzīvojam, – ģimenei, valstij, Baznīcai. 
Priesteris Andris Marija Jerumanis,
Lugāno Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors.
 
Esi stiprs
Niks Vujačičs 
Piedzimis bez rokām, bez kājām un bez iespējas fiziski sevi aizsargāt, Niks Vujačičs bija “terorizētāju sapnis”. Viņš lieliski zina, cik briesmīgi jūtas bērns (vai pieaugušais!), kam dara pāri... 
Niku terorizēja tāpēc, ka viņš atšķīrās no citiem bērniem, taču ar laiku viņš iemācījās, ka nav jāspēlē pēc terorizētāja noteikumiem. Nevienam tas nav jādara! Niks Vujačičs iepazīstina ar sistēmu, kā stāties pretī terorizēšanas epidēmijai, kas ir daudz izplatītāka, nekā mums gribētos domāt.

Šī grāmata pastāstīs: 
- kā terorizēšanu padarīt par izdevību (jā, tiešām!),
- kā sevī radīt drošības zonu, 
- kā izvēlēties nesatricināmas vērtības, kuras neviens terorizētājs nespēs ietekmēt,
- kā tikt galā ar terorizētājiem internetā,
- kā iepazīt savas emocijas un kontrolēt savu reakciju uz tām,
- kā palīdzēt citiem, kam dara pāri,
- kā cīnīties, lai terorizēšanai tiktu pielikts punkts.

Tu esi piedzīvojis vai varbūt tieši tagad piedzīvo, ka tev dara pāri jeb, psiholoģijas valodā runājot, tevi “terorizē”? Tu vari šīm grūtībām stāties pretī! Tevī ir lielāks spēks būt noteicējam pār savām emocijām un dzīvi, nekā tas šķiet pirmajā brīdī. Tu spēj to pašu, ko ir spējis Niks – cilvēks, kam nav roku un kāju, bet ir “neticami laba dzīve”. 

Niks Vujačičs (1982) gan ar sarakstītajām grāmatām, gan uzstāšanās reizēs uzrunā cilvēkus visā pasaulē, mudinot pārvarēt šķēršļus, nekad nepadoties, izvirzīt lielus mērķus un veltīt pūles tam, lai tos sasniegtu. Viņš ir bezpeļņas organizācijas Life Without Limbs vadītājs. Dzimis un audzis Austrālijā, Niks Vujačičs tagad dzīvo Kalifornijā kopā ar sievu un bērniem.

Жизнь без границ
Ник Вуйчич
Путь к потрясающе счастливой жизни.
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне независим и живет полноценной и насыщенной жизнью: получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду. Его книга — это вдохновляющий, эмоциональный рассказ о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым. Ник откровенно рассказывает о своих физических проблемах и переживаниях, о том, как ему было нелегко смириться со своим состоянием, — был момент, когда он хотел покончить жизнь самоубийством. Ему потребовалось немало лет, чтобы научиться видеть в своих проблемах не препятствие, а возможность роста, ставить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Без рук и ног, он научился подниматься во всех смыслах этого слова. В своей книге Ник сформулировал правила жизни. которые помогли ему. и теперь он делится ими с читателями.
 
Неудержимый
Ник Вуйчич
Это вторая книга популярного оратора, автора бестселлера «Жизнь без границ», известного миллионам людей во всем мире. Несмотря на то, что Ник Вуйчич родился без рук и ног, он построил успешную карьеру, много путешествует, женился, стал отцом. Ник прошел через отчаяние и колоссальные трудности, но они не сломили его, потому что он понял: Бог создал его таким во имя великой цели – стать примером для отчаявшихся людей. Ник уверен, что успеха ему удалось добиться только благодаря тому, что он воплотил веру в действие. В этой книге Ник Вуйчич говорит о проблемах и трудностях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно: личные кризисы, сложности в отношениях, неудачи в карьере и работе, плохое здоровье и инвалидность, жестокость, насилие, нетерпимость, необходимость справляться с тем, что нам неподконтрольно. Ник объясняет, как преодолеть эти сложности и стать неудержимым.
 
Будь моим светом
Мать ТЕРЕЗА
Мать Тереза (Тереза Гонджа Бояджиу Калькуттская) - одна из наиболее почитаемых личностей XX века, католическая монахиня, отдавшая свою долгую жизнь служению Богу и служению людям. Книга матери Терезы "Будь моим светом", составленная из ее писем и дневниковых записей, долгое время хранившихся в тайне, - это поразительная хроника духовной жизни; исторический документ, отражающий очень непростой внутренний мир одной из важнейших религиозных личностей XX столетия. Две темы переплетаются в этой книге - абсолютная убежденность матери Терезы, что она исполняла Божью волю, и ужас перед темнотой, порой охватывавшей ее душу.
 
Евангелие для самых маленьких
"Евангелие" в переводе с греческого означает "Благая весть".
О чем же эта весть? Она о том, как Бог полюбил мир настолько, что даже отдал Своего Единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, а жил вечно.
Прочитав эту книгу, ты познакомишься с основными событиями из жизни Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.
Допущено к изданию Издательским Советом Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви.
4-e издание.
  
 
Он выбрал гвозди
Макс Лукадо
Одна из тех книг, что не оставляют равнодушными. Макс Лукадо открывает свое сердце перед нами, а в нем – Господь. Если вы думаете, что Бог вас оставил, что Он ничего не сделал для вас, что Его нет рядом, то узнайте, что сделал Бог, чтобы завоевать твое сердце. Бога есть за что благодарить! В нашей жизни есть то, за что мы можем и должны благодарить Иисуса Христа! Сама жизнь, то, что мы ее имеем, то, что мы живем – причина благодарности Господу.
Но хотите узнать самую удивительную вещь о Том, Кто надел терновый венец вместо небесного?
Он сделал это ради тебя. Только ради тебя.
Задержись на Голгофском холме. Дотронься до дерева креста и примерь ГВОЗДЬ к своей руке. Глотни кислятину дешевого вина и почувствуй царапину от ТЕРНОВОГО ШИПА на своей брови. Прикоснись к бархату уличной грязи, пропитанной кровью Бога. Позволь орудиям ПЫТОК поведать свою историю. Послушай, как они расскажут о том, что сделал Бог, чтобы завоевать твое СЕРДЦЕ.
 
Небо внутри нас
Войцех Жмудзиньский
На страницах этой книги мне хочется рассказать множество историй, которые стали частью моей жизни. Я переписал их из своих тетрадей и календарей, а также из старых номеров «Шума с неба». Я вспоминал встречи, которые не хотел бы забыть никогда. Пока я писал, я склонялся над страницами своей жизни при раскрытой Библии и с мыслью о тебе. Поэтому ты найдешь здесь, рядом с моими воспоминаниями и размышлениями, мысли на предмет личной молитвы и работы над собой. Название, которое я выбрал, отражает мою глубокую веру в то, что вечность начинается сегодня: она между мной и тобой, между тобой и каждым встреченным тобою человеком.
 
 
Евангелие от Иоанна. Комментарий
Пьер Дюмулен
"Апостол означает "посланник", это миссия. Иисус избрал двенадцать спутников, о которых знал, что они способны, с помощью Его благодати, нести Евангелие по всему миру", - пишет в своей книге Пьер Дюмулен. Евангелие от Иоанна - это свидетельство друга Иисуса, принятое и сохраненное общиной. В этом Евангелии описаны последние три года земной жизни Иисуса Христа, сохранены многочисленные подробности, географические названия. При комментировании текста автор опирается на хронологический принцип..
 
 
 
 
 
Сто добрых дел
СТАНИСЛАВ БРЕЙЕР
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви. Иллюстрации — Юрий Кравец. В сборник для детей Станислава Брейера вошли добрые, поучительные, задушевные рассказы, сказки и притчи. Они помогут маленьким читателям научиться честности, доброте и любви к ближним.
 
 
 
 
Где Бог, когда я страдаю?
Филип Янси
Мир переполнен страданием и болью. В истории земли не найдется ни одного человека, которому удалось избежать страданий. В наше время зло и страдания настолько умножились, что их трудно совместить с традиционными представлениями о любящем и милосердном Боге. И у многих верующих людей неизбежно рождается вопрос: если Бог милосерден и благ, то почему Он молчит, когда я или мои ближние переживают тяготы и невзгоды? Нередко страдающие люди хотят любить Бога, но глаза им застят слезы, а их сердца переполнены обидой и горечью. Им кажется, что их предали. Неслучайно книга Филипа Янси «Где Бог, когда я страдаю?» остается востребованной на протяжении более тридцати лет. Впервые она была издана в 1977 году, переиздана в 1990 и снова в 2001 – сразу после теракта, совершенного 11 сентября в Нью-Йорке. И все это время автор получал и получает множество писем от читателей. По признанию самого Филипа Янси, читательские отклики многому его учат: он постоянно переписывает, расширяет и углубляет свой труд. 
Ответ на вопрос, вынесенный в заглавие книги – «Где Бог, когда я страдаю?» – неоднозначен. Богословы прошлого, такие, как Фома Аквинский, Мартин Лютер, Жан Кальвин и блаженный Августин, видят в страданиях и скорбях Божий промысел, который в конечном итоге несет благо. Они спокойно относятся к испытаниям и не сомневаются в действиях Бога. Нынешние авторы стоят на иной позиции. Бог перестал быть для наших современников всемогущим Покровителем, и они отдали Его под суд. Современные писатели гневно требуют от Бога ответ за все происходящее в мире, они по-другому объясняют себе Его любовь, они усомнились в Его способности противостоять злу.
Вопрос о страдании не дает человеку покоя. Страдание раздражает тех, кто убежден, что, развиваясь, человек достиг совершенства – а совершенному существу нужны идеальные условия жизни. Христианство же полагает, что Бог имеет дело с несовершенными созданиями, развитие которых еще не закончено. Жизнь на земле воспитывает человека, и страдание необходимо, прежде всего, для нашего духовного роста. Оно шлифует душу, устраняет греховные наслоения, чтобы в конце концов выявить скрытый под ними драгоценный камень – образ Божий, по которому сотворен человек. 
Кто же прав? Или, может быть, существует третий подход к решению проблемы страданий? Это и предстоит выяснить читателям книги. Она поможет каждому, кто столкнулся со страданиями и болью – своими собственными или чужими. Она поможет каждому, для кого боль стала препятствием на пути к Богу.

Книга рассчитана на широкий круг читателей – она принесет пользу всем, кого интересует устройство нашего мира и собственная судьба в нем. Но в первую очередь, по словам самого автора, книга адресована тем, для кого проблема страданий – это не занимательная богословская задачка, а наиболее насущный вопрос. 

Как ни странно, большинство книг о страданиях совершенно чужды страждущим. Они полны умных рассуждений, но так и не дают ответа на вопросы, почему Бог допускает боль и скорбь, и почему страдаю именно я. Книга Филипа Янси является замечательным исключением: она построена на примерах, взятых из жизни обычных людей, на долю которых выпали немалые скорби. Это и люди, жившие в прошлом, и наши современники. Их опыт подсказывает читателю, как следует принимать страдание, как с ним жить и как его преодолеть. Особое внимание автор уделяет разделу «Как справиться с болью». Он убежден: являть страждущим Его любовь и заботу Господь поручил Церкви. 
 
Молитва
Способна ли молитва изменить жизнь?
Что представляет собой молитва? Как, когда и сколько надо молиться? И зачем? И надо ли молиться вообще, если Богу и так известно все о каждом человеке? Ответить на эти и другие вопросы о молитве, которыми люди задавались чуть ли не с первых дней христианства, и попытался известный писатель и журналист Филип Янси. Молитве посвящено множество серьезных богословских трудов и художественных произведений, однако размышления на эту тему до сих пор актуальны. Филип Янси, христианин, который живет в миру, делиться с читателями своими мыслями, сомнениями, выводами и открытиями о молитве. Он не только анализирует обширнейший материал, который оставили нам в наследство великие представители человечества – авторы Библии, святые, философы, ученые, писатели и поэты. Янси обращается к свидетельствам обычных людей, наших современников, а также к многолетнему опыту своей молитвенной жизни. 
Человек созданный по образу и подобию Божьему, не способен жить без общения, без отношений. Отношения с людьми крайне важны, но не будет преувеличением сказать, что для человека важнее всего близкие отношения с Богом. Близость с Господом поддерживается посредством молитвы – в этом ее главное предназначение. Молитвенная жизнь не всегда бывает легкой. Благодатные состояния, когда молитва исходит из сокровенных глубин сердца, и человек явственно ощущает присутствие Бога, вдруг сменяются длительными периодами окамененного нечувствия и ощущения богооставленности. И тогда молиться тяжело, и любые слова кажутся пустыми и неискренними. Бог отвечает на многие молитвы, но немало молитв остаются безответными или получают ответ спустя долгое время. Бывает и так, что молящийся приходит в отчаяние. Но, тем не менее, чтобы жить, необходимо постоянно молиться – так же, как и дышать. Надо молиться, веря, что, как это ни поразительно, Бог желает постоянного общения с нами. Ведь по замыслу Божьему молитва – это способ преодолеть пропасть между нами и Им. Без молитвы невозможно войти в поток исцеляющей Божьей благодати. Книга Филипа Янси дает читателям возможность обогатиться опытом молитвенной жизни других людей и разрешить для себя многие вопросы, связанные с молитвой. Пусть не все – в таинстве молитвы загадок больше, чем ответов на них. Но Янси призывает нас продолжать молиться, невзирая ни на что – так же, как делает это он сам, потому что иного пути к Богу у человека нет.
 
Разочарование в Боге
О чем эта книга?
Почему Бог не справедлив? Почему Он молчит? Почему Он скрывается от нас? Эти три вопроса на определенном этапе жизни задает себе практически каждый верующий, независимо от того, решится он или нет произнести их вслух. То есть, вопрос можно поставить так: «А не безразличны ли мы Богу, если Он вообще существует». Чтобы ответить на эти вопросы, автору пришлось не только отправиться в путешествие в глубины человеческого естества, но и задуматься над вопросом: «Каково быть Богом?» Проанализировав порывы человеческой души, прочтя от кроки до корки Библию, автор приходит к выводу: «Нынешнее разочарование человека его отношениями с Богом – лишь отголосок грехопадения. Тем не менее, каждому из нас приходится делать в жизни выбор: жить ли ему так, словно Бог существует, или так, словно Его нет».
Автор со всей очевидностью показывает нам, насколько велика пропасть между нашими понятиями о Боге и тем, чего мы ждем от Него в повседневной жизни. Из книги мы много нового узнаем и о себе самих, посмотрим на себя с совершенно иной стороны. Возможно, разберемся в своем неравнодушии к чудесам, которые так жаждем увидеть или в своей тяге к богословским знаниям, сможем поразмыслить, ради чего нам нужны эти знания – ради них самих или из любви к Богу. Потребуется от нас и встать на точку зрения Бога и подумать: «Что Бог ищет в нас и что мешает Ему это найти?».
И конечно, никого не оставят равнодушным размышления Янси о новой земле и новом небе – о том мире, который откроется верующим после второго пришествия Христа. Он смело вторгается в эту «область богословского неведения» и ведет за собой нас.
Для кого написана эта книга?
В данном случае ответ совершенно прост: для каждого думающего христианина и ищущего человека. Для тех, кто не желает в своем духовном искании стоять на месте.
Что в ней нового и особенного?
  • Как и все остальные книги Филипа Янси, эта открывает нам совершенно новый взгляд на старые вопросы.
  • Она настолько же эмоциональна, насколько и богословски выверена, что случается в литературе крайне редко. В ней удивительным образом сошлись «лед и пламень».
  • Она не оставляет равнодушным. Она заставляет всякого читающего ее человека полностью пересмотреть свои взгляды на затронутые вопросы, устроить себе «внутреннюю ревизию», переосмыслить свое отношение к Богу.

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)