Dievkalpojumu kārtība jūnijā

Katru vakaru plkst. 18.30 Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise
 
PIEKTDIENA  1.jūnijā
7.00 - Sv.Mise par dzīvajiem
18.30 – Jēzus Sirds dievkalpojums, Sv.Mise
 
SESTDIENA  2. jūnijā
7.00 - 18.30 Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu
 
SVĒTDIENA 3. jūnijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA IX SVĒTDIENA, adorācijas svētdiena
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 18.30 – procesija ar 4 Evaņģēlijiem, relikvijas, reliģisko priekšmetu pasvētīšana
 
CETURDIENA 7. jūnijā
VISSVĒTĀKĀ  SAKRAMENTA  OKTĀVAS noslēgums
7.00 - 18.30 Jēzus Sirds litānija, Sv.Mise, procesija TE DEUM LAUDAMUM, tiek dota svētība bērniem, zāļu svētīšana
 
PIEKTDIENA 8.jūnijā
Vissv. Jēzus Sirds Svētki
6.20 – 7.00  Sv.Mise par dzīvajiem
18.30 -  pilnas atlaidas par uzupurēšanas aktu Vissv. Jēzus Sirdij
 
SVĒTDIENA 10. jūnijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA X SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 18.30
 
PIRMDIENA 11.jūnijā
Lurdas Dievmātes atceres diena
Sv.Barnaba apustuļa piemiņas diena
Sv.Mise – 9.3o pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā,
Sv.Mise – 12.00 un18.30 poļu valodā
 
SVĒTDIENA 17. jūnijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA XI SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 18.30
 
SVĒTDIENA 24. jūnijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA XII SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 18.30
 
PIEKTDIENA 29.jūnijā
Svēto apustuļu PĒTERA un PĀVILA lieli svētki
Sv.Mise – 9.30, 12.00 un 18.30
 
SESTDIENA 30. jūnijā
7.00 - 18.30 Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise par mūsu mirušajiem

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)