Dievkalpojumu kārtība jūlijā

SVĒTDIENA  1.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA XIII SVĒTDIENA,
adorācijas svētdiena
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 19.00 – procesija, reliģisko priekšmetu pasvētīšana
 
CETURDIENA  5. jūlijā
Sv.Mise – 7.00 un 19.00 Sv.Stunda
 
PIEKTDIENA 6. jūlijā
7.00  Sv.Mise par dzīvajiem
19.00 -  Sv.Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums
 
SESTDIENA 7. jūlijā
7.00 - 19.00 Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumiem uz priesterību, garīgo kārtu
 
SVĒTDIENA 8.jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA XIV SVĒTDIENA
Sv.Mise - 9.30, 12.00, 16.00 un 19.00
 
TREŠDIENA 11.jūlijā
Sv.Benedikta abata Eiropas Aizbildņa svētki, Lurdas Dievmātes piemiņas diena
Sv.Mise – 9.3o pie Lurdas Dievmātes latviešu valodā,
Sv.Mise – 12.00 un19.00 poļu valodā
 
SVĒTDIENA 15. jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA XV SVĒTDIENA,
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 19.00  
Sv.Pētera ķēdēs baznīcā plkst.12.00 V.E.Bīskapa J.Buļa vizitācija, tiks piešķirts Iestiprināšanas sakraments
 
SVĒTDIENA 22. jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA XVI SVĒTDIENA, Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 19.00
 
SESTDIENA 28.jūlijā
7.00 - 19.00 Sv.Mise par mūsu mirušajiem
 
SVĒTDIENA 29. jūlijā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA – POSMA XVII SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.30, 12.00, 16.00 un 19.00
plkst.15.00 Kapu svētki Daugavpils pilsētas Katoļu kapos

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)