Aicinām piereģistrēties Pāvesta vizītei Aglonā

SĀKUSIES REĢISTRĀCIJA
Ieejas kartes saņemšanai
Pāvesta Franciska svētajai Misei Aglonā 24.septembrī!
Informācija pie Daugavpils Dievmātes draudzes
koordinatora - Ņina Šukste (t.26012168)

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)