Dievkalpojumu kārtība augustā

CETURTDIENA 2.augustā
7.oo – 19.oo Sv.Mise un Sv.Stunda
 
PIEKTDIENA 3.augustā
7.oo – kopējā Sv.Mise par dzīvajiem
19.oo – Sv.Mise un Jēzus Sirds diev-kalpojums   
 
SESTDIENA  4.augustā
7.oo, 19.oo – Sv.Mise pie Lurdas Dievmātes par aicinājumu uz priesterību un garīgo kārtu
 
SVĒTDIENA 5.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XVIII SVĒTDIENA - ziedojumi tiks vākti Rīgas garīgā semināra uzturēšanai, adorācijas svētdiena.
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo procesija, pēc procesijas – reliģisko  priekšmetu pasvētīšana
 
SESTDIENA 11.augustā
Lurdas Dievmātes piemiņas diena
Sv.Mise – 9.3o (pie Lurdas Dievmātes altāra, poļu valodā)
Sv.Mise – 12.oo un 19.oo (latviešu valodā)
 
SVĒTDIENA 12.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XIX SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo
                                                            
OTRDIENA 14.augustā
Sv.Bīskapa Meinarda – Latvijas aizbildņa ieli svētki
Sv.Mise – 7.oo un 19.oo – procesija
 
TREŠDIENA 15.augustā
VISSV.JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVĒTKI, MĀRAS ZEMES KARALIENES UN AIZBILDNES SVĒTKI
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo un 19.oo  - procesija, TE DEUM LAUDAMUS, dievkalpojuma beigās tiek svētītas lauku zāles un augļi
 
SVĒTDIENA 19.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XX SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo
 
SESTDIENA  25.augustā
7.oo, 19.oo – Sv.Mise par mūsu mirušajiem
 
SVĒTDIENA  26.augustā
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA XXI SVĒTDIENA
Sv.Mise – 9.3o, 12.oo, 16.oo un 19.oo
 
PIEKTDIENA 31.augustā
Sv.Mise - 7.oo
Pulkst. 11.oo Sv.Mise un svētība pirms skolas bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem. Ikvienam ir izdevība pienākt pie grēkusūdzes un pieņemt Sv.Komuniju, lai Dieva Žēlastības stiprināti varētu iesākt Jauno Mācību Gadu!
19.oo – Sv.Mise

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)