Dievkalpojumu kārtība jūlijā

2015-06-30 20:31:12

Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību jūlijā nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Pirmā komūnija

2015-06-09 20:57:39

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība jūnijā

2015-05-30 22:34:42

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

Katru vakaru plkst. 18.3o Jēzus Sirds litānija un Sv.Mise

Lai iepazītos ar dievkalpojuma kārtību jūlija mēnesī, nospiediet lūdzu pogu "Lasīt tālāk".

Lasīt tālāk

2015. gada 9. maijā - Pro Sanctitate Derības Svētki.

2015-05-17 21:16:32

2015. gada 9. maijā, Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas baznīcā, Daugavpilī, notika Apustulisko Oblāšu Pro Sanctitate un Socialo Animatoru solījumu salikšanas gadadienas svinības, arī Nina Šukste svinēja savu galīgo derību kā Līdzstrādniece. Svēto Misi celebrējaRēzeknes diacēzes Bīskaps Jānis Bulis. Bija klātesoši arī Dekāns Pr. Mihails SivickisPr. Juris Mukāns un citi priesteri.

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)