Daugavpils Dievmātes draudze

Aicinām piereģistrēties Pāvesta vizītei Aglonā

2018-07-12 08:20:29

SĀKUSIES REĢISTRĀCIJA
Ieejas kartes saņemšanai
Pāvesta Franciska svētajai Misei Aglonā 24.septembrī!
Informācija pie Daugavpils Dievmātes draudzes
koordinatora - Ņina Šukste (t.26012168)

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība jūlijā

2018-07-03 13:44:14

Lasīt tālāk

Gatavošanās Pasaules Jauniešu Dienām

2018-06-18 08:55:00  

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība jūnijā

2018-06-12 09:06:20 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību jūnijā nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)