Ieejas kartes uz svēto Misi ar pāvestu Francisku

2018-09-08 10:55:53


Ieejas kartes
uz pāvesta Franciska vadīto svēto Misi Aglonas bazilikā 24.septembrī plkst.16.30 varēs izņemt Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzes svētdienas skolas telpās sākot no 9.septembra svētdienās no 10.00 līdz 18.00

Lasīt tālāk

Aicinām uz procesijām!

2018-09-03 11:45:36

Aicinām uz procesijām 7. septembrī, piektdien, plks.19.00 (V. J. Marijas dzimšanas svētku vigilija) un 8.septembrī, sesdien, plkst.19.00 (V. J. Marijas dzimšanas svētki).
Procesija nav iedomājama bez aktīvas draudzes locekļu līdzdalības tajā. Aicinām pievienoties šai skaistai un svētai tradīcijai! Gaidām 5-14 gadīgus zēnus un meitenes, neprecētas jaunietes, kā arī visu vecumu jaunekļus un vīriešus. 
Gaidām Jūs sakristijā pusstundu pirms Sv.Mises. 

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība septembrī

2018-08-27 13:35:25 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību septembrī nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Lūgšanu tikšanās Aglonā

2018-08-28 16:12:41

Aglonas bazilikā piektdien, 2018.gada 24.augustā notika kārtējā lūgšanu tikšanās, pirms mācību un studiju gada sākuma, kurā piedalījās vairāk kā trīsdesmit ticīgo, pārsvarā jaunieši no dažādām vietām – Aglonas, Daugavpils, Līksnas, Vaboles, Madonas u.c.
Lai uzzināt sīkāk par tikšanos, lūdzu ,nospiediet pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)