Priecīgu Kristus Dzimšanas svētku laiku!

2016-12-26 23:11:28  

Lasīt tālāk

Katehēze pieaugušajiem

2016-12-25 21:57:59   

Lasīt tālāk

Adventa adorācija

2016-12-08 10:02:37

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība decembrī

2016-11-28 15:13:29 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību decembrī nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)