Daugavpils Dievmātes draudze

8.martā 2015.g. Sv.Misē ar ansambli "Ex.Animo"

2015-03-14 12:09:30

Pie mums 8. martā 16:00 svētdienas misē viesojās ansamblis Ex.Animo.
Ir iespējams paklausīties dažas mierīgas un skaistas dziesmas gavēņa noskaņā.
Lai apskatītu video nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Pāvesta Franciska vēstījums 2015. gada Lielajā gavēnī

2015-02-18 00:00:00

Stipriniet savas sirdis (Jk 5, 8)

Dārgie brāļi un māsas,

Lielais gavēnis ir atjaunotnes laiks Baznīcai, kopienām un atsevišķiem ticīgajiem. Taču pāri visam tas ir “žēlastības laiks” (2 Kor 6, 2). Dievs neprasa no mums neko tādu, ko jau iepriekš nebūtu iedevis: “Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” (1 Jņ 4, 19) Viņš nav pret mums vienaldzīgs. Katrs no mums Viņa sirdij ir dārgs, Viņš zina mūsu vārdu, rūpējas par mums un meklē mūs tad, kad Viņu pametam. Katrs no mums Viņam interesē; Viņa mīlestība liedz Viņam būt vienaldzīgam par to, kas ar mums notiek. Tomēr gadās, ka tad, kad mums iet labi un mēs jūtamies ērti, protams, aizmirstam par citiem (ko Dievs Tēvs nekad nedara), mums neinteresē viņu problēmas, viņu ciešanas un netaisnības, ko viņi cieš..., tad mūsu sirds iekrīt vienaldzībā – kamēr man iet nosacīti labi un es jūtos ērti, tikmēr aizmirstu par tiem, kuriem neiet labi. Šī egoistiskā, vienaldzības attieksme šodien ir ieguvusi vispasaules dimensiju – tik tālu, ka šodien varam runāt par vienaldzības globalizāciju.

Lasīt tālāk

8.martā 2015.g. Sv.Misē pl.16-00 spelē ansamblis "Ex.Animo"

2015-03-01 22:09:55

 

Lasīt tālāk

Sv.Jāņa XXIII Relikviju Pagodināšana

2015-02-03 20:12:50

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)