Krustaceļš

2016-03-23 07:51:52  

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība martā

2016-02-28 22:31:58 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību martā nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība februārī

2016-02-03 21:11:21 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību februārī nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Pelnu trešdiena

2016-02-07 23:45:01

Pelnu diena ir septītā trešdiena pirms Lieldienām. Tā iezīmē grēku nožēlošanas un gavēņa laika sākumu un beidzas ar ciešanu nedēļu. Lielais gavēnis ilgst 40 dienas un simbolizē tās 40 dienas, ko Jēzus pavadīja tuksnesī.

Gavēņa laiks, kas iesākas, mūs aicina uz patiesu sirds atgriešanos trīs veidos. Pirmkārt, lūgšanā atvērt savu sirdi Dieva klātbūtnei, lai tā iemājotu mūsos un starotu no mums vidē, kurā dzīvojam; otrkārt, atvērt savu miesu vēlmei pēc Dieva caur atsacīšanos; treškārt, atvērt savas rokas žēlsirdības darbiem, palīdzēt tuvākajiem ar ziedojumiem un praktisku darbu.

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)