Dievkalpojumu kārtība septembrī

2016-08-26 19:43:28 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību septembrī nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Svētdienas skola

2016-08-25 21:41:08

Dārgie vecāki!

Laipni lūdzam jūsu bērnus uz Svētdienas skolas nodarbībām!

Ko nozīmē dzīvot ticībā? Droši vien, katrs kristietis kaut reizi mūžā ir uzdevis šādu jautājumu. Dzīvot ticībā nav iespējams bez nepārtrauktas sarunas ar Dievu, bez vēršanās pie Viņa. Svētdienas skola dod iespēju bērniem iepazīt Dievu un iemācīties dzīvot saskaņā ar kristīgo ticību.

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība jūnijā

2016-06-03 20:59:53 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību jūnijā nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība aprīlī

2016-04-01 23:27:32 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību aprīlī nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)