Daugavpils Dievmātes draudze

No 1.oktobra mainās diemkalpojumu laiks

2014-10-08 21:01:32

Atgādinājums, ka no 1.oktobra mainās vakara dievkalpojumu laiks.

Oktobra mēnesis Romas katoļu baznīcā ir veltīts Vissv. Jaunajai Marijai, Rožukroņa Karalienei, tāpēc darbdienu vakaros pl.17:30 tiek lūgts Rožukronis, pēc kura sv. Mise pl.18:00.

Lasīt tālāk

Pasaules Jauniešu dienu krusts apciemoja Daugavpils Dievmātes Romas katoļu Baznīcu

2014-08-07 22:22:05

Laikā no 27. jūlija līdz 8. augustam Latviju apceļo Pasaules Jauniešu dienu krusts, kuru pāvests Jānis Pāvils II pasniedza jauniešiem pirmo Pasaules Jauniešu dienu laikā Romā 1984. gadā.
Krusts apciemoja arī mūsu draudzi 5. augustā.

Lasīt tālāk

Daugavpils Dievmātes Romas katoļu Baznīca

2014-07-21 22:56:54

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)