8.martā 2015.g. Sv.Misē pl.16-00 spelē ansamblis "Ex.Animo"

2015-03-01 22:09:55

 

Lasīt tālāk

Sv.Jāņa XXIII Relikviju Pagodināšana

2015-02-03 20:12:50

Lasīt tālāk

Sveicam Kristus dzimšanas svētkos

2014-12-25 14:18:07

Dārgie brāļi un māsas! 

Sirsnīgi sveicam Jūs Kristus dzimšanas svētkos! 
Lai jaundzimušais Jēzus bērniņš apgaismo jūsu sirdis ar Dievišķu gaismu un lai Jūsu sirdis piepildās ar mīlestību un prieku!

Lasīt tālāk

Ģimeņu tikšanās draudzē

2014-10-08 22:32:58

Pirmspēdējā mēneša svētdienā sv. Mise pl.16:00 veltīta par visām kristīgajām ģimenēm.

Pēc sv.Mises svētdienas skolas telpās notiks ģimeņu tikšanās.

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)