Dievkalpojumu kārtība oktobrī

2015-09-30 20:34:32 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību jūlijā nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība septembrī

2015-09-06 09:39:05 Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību jūlijā nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Svētceļojums uz Aglonu

2015-07-25 22:46:35

Dosimies kopā šajā ceļā pie Marijas!

Lasīt tālāk

Dievkalpojumu kārtība jūlijā

2015-06-30 20:31:12

Lai apskatītu dievkalpojumu kārtību jūlijā nospied pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)