Ģimeņu tikšanās draudzē

2014-10-08 22:32:58

Pirmspēdējā mēneša svētdienā sv. Mise pl.16:00 veltīta par visām kristīgajām ģimenēm.

Pēc sv.Mises svētdienas skolas telpās notiks ģimeņu tikšanās.

Lasīt tālāk

Baznīca aicina lūgties par mirušajiem

2014-10-31 22:00:00 Vai par mirušajiem ir jālūdzas? Šajā jautājumā bieži vien ir liela neskaidrība. Dažkārt cilvēki spriež tā: ja jau dvēseles liktenis ir izlemts, tad kāpēc traucēt Dievu ar lūgumiem? Baznīca vienmēr ir nenogurstoši aicinājusi lūgties par mirušajiem, īpaši,  novembra mēnesī

Lasīt tālāk

Vispasaules svētdarīšanas diena

2014-10-31 11:36:21 Kustība Pro Sanctitate aicina Jūs piedalīties vispasaules svētdarīšanas dienā.

Lasīt tālāk

No 1.oktobra mainās diemkalpojumu laiks

2014-10-08 21:01:32

Atgādinājums, ka no 1.oktobra mainās vakara dievkalpojumu laiks.

Oktobra mēnesis Romas katoļu baznīcā ir veltīts Vissv. Jaunajai Marijai, Rožukroņa Karalienei, tāpēc darbdienu vakaros pl.17:30 tiek lūgts Rožukronis, pēc kura sv. Mise pl.18:00.

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)