Pirmā Svētā Komūnija

2018-05-23 10:39:56

20. maijā, Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētkos, mūsu – Daugavpils Dievmātes baznīcā notika Pirmās Svētās Komūnijas pieņemšanas svētki krievu svētdienas skolas bērniem. Pirmo Svēto Komūniju pieņēma 10 zēni un 20 meitenes. Svēto Misi celebrēja mūsu baznīcas prāvests Juris Mukāns.
Astoņus mēnešus pirms šī brīža, bērni apmeklēja svētdienas skolas nodarbības, gatavojoties šai dienai. Viņi centīgi mācījās lūgšanas un kristietības pamatus. Pirmās Komūnijas Sakramenta pieņemšana bija brīnišķīgs un neaizmirstams notikums bērniem un viņu vecākiem.
Lai Kungs, kuru viņi pirmo reizi pieņēma, svētī viņu dvēseles un vada dzīves ceļā!

Lasīt tālāk

Ģimeņu tikšanās

2018-05-07 06:23:17 Svētdien 13.05.2018 ģimeņu dienā - pl.17.00 svētdienas skolas telpās notiks ģimeņu tikšanās.

Tikšanos vadīs pr.Mihails.
Aicinām visus piedalīties!

Lasīt tālāk

Gatavošana pasaules jauniešu dienām

2018-05-05 16:56:17

 

Lasīt tālāk

Jaunumi mūsu bibliotēkā

2018-04-25 16:54:56

Uzmanību! Mūsu bibliotēkā ir jaunas grāmatas!

Pazemības ceļš Pāvests Francisks
Esi stiprs Niks Vujačičs 
Жизнь без границ Ник Вуйчич
Неудержимый Ник Вуйчич
Будь моим светом Мать ТЕРЕЗА
Евангелие для самых маленьких
Он выбрал гвозди Макс Лукадо
Небо внутри нас Войцех Жмудзиньский
Евангелие от Иоанна. Комментарий Пьер Дюмулен
Сто добрых дел СТАНИСЛАВ БРЕЙЕР
Где Бог, когда я страдаю? Филип Янси
Молитва
Lai uzzināt sīkāk par jaunām grāmatām, lūdzu ,nospiediet pogu Lasīt tālāk!

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)