Kontakti

Draudzes rekvizīti:

Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000297338
Adrese: A. Pumpura iela 11a, Daugavpils, LV-5417

Citadele banka Daugavpils fil. 
Kods: PARXLV22                      
IBAN: 
LV69PARX0016994520001

Draudzes tel.: +371 65439187
E-pasts: 
DievmatesDraudze@gmail.com

Visus jautājumus un ierosinājumus
lūdzam sūtīt uz 
E-pastu

Kā mūs atrast:Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)