Kori

Draudzes kori

Mūsu baznīcā ir 3 kori – bērnu, lielais un krievu grupas koris.

Daugavpils Dievmātes draudzes koru vadītāja un ērģelniece ir Ilona Sajevska.


Krievu Mises laikā dzied draudzes krievu grupas ansamblis, vadītāja Ņina Šukste.

Mūsu baznīcas kori ir piedalījušies dažādos Latvijā organizētos garīgajos kora festivāla salidojumos:

  • 1999. gada 1. maijā Aglonā bērnu un jauniešu koru salidojuma skatē koris saņēma diplomu par teicamu sniegumu.

  • 1999. gada 11.-12. septembrī lielais koris saņēma pateicību par ieguldījumu Eiropas Kultūras dienu organizēšanā Latvijā.

  • 2000. gada 17. jūnijā Balvos lielais koris saņēma pateicību par līdzdalību koncertā “Lūgšana Dvēselei”.

  • 2001. gada 19. maijā Rīgā mūsu bērnu koris piedalījās Latvijas Romas - Katoļu Baznīcas bērnu koru un ansambļu salidojumā.

  • 2001. gada 26. decembrī Rēzeknē – bērnu koru salidojumā.

  • 2010. gada 13 - 14 augustā krievu ansamblis ņēma dalību Latvijas Jauniešu dienās Aglonā

Katru gadu koris ņem dalību svinīgajos dievkalpojumos Daugavpilī, Aglonā, kā arī citās Latvijas baznīcās.

 Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)