Mūzika

Albums "Aizturi elpu"

Ļauj atgriezties

Sī ir lūgšana

Saules gaisma

Salve Regina

Mirgo sudrabots sniegs

Боже, Тебя ищу

Иисус - мой свет

У распутья

Atoms

Padre Nostro

Возрадуйся Мария

Изгнанник

Priestera dvēsele

Kungs, Tu esi

Ave Maria

Самуил

Aizturi elpuFotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)