Procesijas

Katram draudzes loceklim ir svarīgi piedalīties svētdienas Svētajā Misē, jo tieši šajā dienā mēs atceramies Kristus Augšāmcelšanos. Katoļu baznīcā ir noteiktas arī citas obligātās svētku dienas, kas ne vienmēr iekrīt svētdienās. Bez tam, katrā draudzē ir savas noteiktās svētku dienas, kad Sv. Mise noslēdzas ar Euharistisko procesiju.
Procesija (pilns nosaukums: Euharistiskā procesija) – ir senā Katoļu Baznīcas tradīcija, kas radusies 13. gs. beigās. Procesija ir svinīga Kristus godināšana, kurš ir klātesošs Vissvētākajā Sakramentā. Tā nāk no svinīgā lūgšanu gājiena ārpus baznīcas sienām. Gājieni tika rīkoti apkārt pilsētas laukumiem, ielām un pat laukiem, kad plosījās postošas epidēmijas, dabas stihijas vai pateicībā par atbrīvošanos no tām. Līdz mūsdienām ir saglabājusies tradīcija procesiju rīkot apkārt baznīcai vai pa pilsētas ielām. Procesiju vada priesteris ar monstranci rokās, kuram pievienojas pārējie procesijas dalībnieki un draudzes locekļi. Dalība Euharistiskajā procesijā ir draudzes vienotības un ticības apliecinājums. 
Procesija nav iedomājama bez aktīvas draudzes locekļu līdzdalības tajā. Aicinām pievienoties šai skaistai un svētai tradīcijai! Gaidām 5-14 gadīgus zēnus un meitenes, neprecētas jaunietes, kā arī visu vecumu jaunekļus un vīriešus. Gaidām Jūs sakristijā pusstundu pirms Sv. Mises.
P.S. Meitenēm un jaunietēm vēlams ņemt līdzi gaišus apavus (kurpes). Kleitas tiks iedotas uz vietas. Zēniem un vīriešiem vēlamie apavi ir puszābaki vai kurpes.
 
PROCESIJU KALENDĀRS 2018. GADAM

Nr.p.k.

Datums, laiks

Procesiju nosaukums

1.       

7. janvārī,

svētdien

12.00

Mēneša pirmā svētdiena

2.       

4. februārī,

svētdien

12.00

Mēneša pirmā svētdiena

3.       

10. februārī,

sestdien

17.30

Lurdas Dievmātes svētku vigilija

 

4.       

11. februārī,

svētdien

17.30

Lurdas Dievmātes svētki

 

5.       

1. aprīlī,

svētdien

7.00

Kunga augšāmcelšanās svētki

(Rezurekcijas procesija)

6.       

9. aprīlī,

pirmdien

19.00

Kunga pasludināšana

7.       

6. maijā,

svētdien

18.30

Mēneša pirmā svētdiena

8.       

30. maijā,

trešdien

18.30

Vissvētākā Sakramenta oktāvas sākums

(Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētku vigilija)

9.       

3. jūnijā,

svētdien

18.30

Vissvētākā Sakramenta oktāvas svētdiena

(Procesija ar četriem Evaņģēlijiem)

10.   

7. jūnijā,

ceturtdien

18.30

Vissvētākā Sakramenta oktāvas noslēgums

11.   

1. jūlijā,

svētdien

19.00

Mēneša pirmā svētdiena

12.   

5. augustā,

svētdien

19.00

Mēneša pirmā svētdiena

13.   

14. augustā,

otrdien

19.00

V. J. Marijas uzņemšana Debesīs svētku vigilija

14.   

15. augustā,

trešdien

19.00

V. J. Marijas uzņemšana Debesīs

15.   

2. septembrī,

svētdien

19.00

Mēneša pirmā svētdiena

16.   

7. septembrī

piektdien

19.00

V. J. Marijas dzimšanas svētku vigilija

17.   

8. septembrī,

sestdien

19.00

V. J. Marijas dzimšanas svētki

18.   

10. septembrī,

pirmdien,

19.00

Sv. Staņislava Kostkas novennas sākums

19.   

18. septembrī,

otrdien

19.00

Sv. Staņislava Kostkas novennas noslēgums

20.   

4. oktobrī,

ceturtdien

17.30

40 stundu atlaidas sākums

21.   

7. oktobrī,

svētdien

17.30

40 stundu atlaidas noslēgums

22.   

4. novembrī,

svētdien

12.00

Mēneša pirmā svētdiena

23.   

7. decembrī,

piektdien

17.30

V. J. Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētku vigilija

24.   

8. decembrī,

sestdien

17.30

V. J. Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētkiFotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)