Sv.Kazimirs14. martā Baznīca godina svētā Kazimira piemiņu. Mūsu kaimiņzemes Lietuvas debesīgais aizbildnis dzīvoja laikā no 1458. līdz 1484. gadam. Kazimirs piedzima Krakovā sava tēva – Polijas karaļa un Lietuvas lielprinča Kazimira IV pilī. Viņa māte Elizabete no Austrijas bija imperatora Albrehta Otrā Hapsburga meita. Kazimirs bija trešais bērns starp astoņām karaliskās ģimenes atvasēm.

 

Kāds tad bija svētais Kazimirs? Viņa pirmais skolotājs, vēlākais poļu bīskaps Jans Dlugožs savu audzēkni raksturoja kā izcilu, reti talantīgu un zinošu jaunekli. Cits skolotājs, itālietis Kallimahs Buonakorsi, kas Kazimiram pasniedza retorikas mākslu, atcerējās viņu kā divus adolescens - svētu jaunekli. Kāds prūšu hronists savukārt, viņu sauc par ļoti gudru un tikumīgu, par kuru cilvēki runā tikai labu.

 

1471. gada rudenī, kad Kazimirs bija tikai 13 gadus vecs, vecāki viņu sūtīja uz Ungāriju, lai ieņemtu karaļa troni, uz kuru mātei Elizabetei bija sukcesijas tiesības. Nākamā gada pavasarī Kazimirs atgriezās Krakovā, kur turpināja izglītību. Tai pašā laikā vecākais brālis Ladislavs mantoja Bohēmijas troni, bet princis Kazimirs kļuva par pretendentu uz sava tēva troni. 16-17 gadu vecumā Kazimirs sāka apceļot karaļvalsti, lai gūtu peredzi tās pārvaldē. Divdesmit divu gadu vecumā tēvs viņu iecēla par valsts līdzpārvaldnieku, bet vēlāk viņš pārvaldīja Poliju, kamēr tēvs palika Lietuvā. Kazimirs nostiprināja valsti, atmaksāja parādus, izskauda noziedzību provincēs, reformēja galmu un atjaunoja draudzīgas attiecības ar Svēto Krēslu, kas bija novājinājušās tēvam Kazimiram IV uzturot kontaktus ar husītiem.

 

cecilija 1

Святая Цецилия – римская мученица III столетия. Считается небесной покровительницей церковной музыки.

Цецилия родилась около 200 г. в аристократической римской семье и уже в ранней юности стала христианкой. Она принесла Господу тайный обет целомудрия, под пышными одеждами, приличествующими ее положению, носила власяницу, а всё свободное время посвящала помощи неимущим.

visage d elisabeth de la trinite

(1880-1906)

Блаженная Елизавета Святой ТроицыРассказывать о жизни святых значит также описывать их время, анализировать общество, в котором они жили и действовали, следовать за ними в их земном странствии среди людей, городов, стран, рассказывать о самых настоящих приключениях, порою героических.

Тем не менее, бывают случаи, когда эти моменты как бы отсутствуют: короткая жизнь, лишенная громких эпизодов, прожитая почти на обочине истории, а приключения, если они и есть, связаны лишь с внутренней жизнью.

Многие святые ходили бесконечными тропами, спускались в немыслимые бездны и возносились на недосягаемые высоты, но все это - в постранстве души. Впрочем, мы, христиане, хорошо знаем, как беспредельна человеческая жизнь, если в ней присутствует Бог и Его тайна.

miniatiura

Этот святой замечателен тем, что, с рождения принадлежа к «элите», к богатой итальянской аристократии в век всеобщего и крайнего падения нравов, и рано сделав церковную карьеру благодаря такому явлению, как «непотизм» (назначение Папами на высокие посты своих родственников), он, тем не менее, оказался человеком высочайшей нравственности и по-настоящему выдающимся пастырем, одним из тех, в ком особенно нуждалась Церковь в эпоху Контрреформации, и благодаря которым она устояла вопреки обрушившимся на нее изнутри и извне тяжким ударам.

papa6 2

 “Не всем дано быть творцами в прямом смысле этого слова. Однако, как свидетельствует Книга Бытия, всем мужчинам и женщинам дозволено распоряжаться своей собственной жизнью; в известном смысле, они могут сделать из нее шедевр.”

Иоанн Павел II

PPio

"Даю вам единственный ориентир: святую любовь. Любите Бога! Любите людей! Для того, кто любит, небо и земля становятся единым целым!"


Падре Пио