21
Oct
2019
21 October 2019
Sv. Ursulas un viņas biedrenes, jaunavu un mocekļu, piemiņas diena
23
Oct
2019
23 October 2019
Sv. Jāņa no Kapestrāno, priestera, piemiņas diena
24
Oct
2019
24 October 2019
Sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena
27
Oct
2019
27 October 2019
Daugavpils Dieva Žēlsirdības baznīcas konsekrācija
28
Oct
2019
28 October 2019
SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki
01
Nov
2019
01 November 2019
1. novembris - Visu svēto diena
02
Nov
2019
02 November 2019
Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
03
Nov
2019
03 November 2019
Sv. Mārtiņa no Porres, mūka, piemiņas diena
03
Nov
2019
03 November 2019 12:00 - 13:00
Mēneša pirmā svētdiena