04
Feb
2023
04 February 2023
Mēneša I sestdiena
05
Feb
2023
Pasākumi
05 February 2023
Svētī maizi un ūdeni
05
Feb
2023
05 February 2023
Parastā liturģiskā laika V svētdiena
06
Feb
2023
06 February 2023
Sv. Pāvila Miki un biedru piemiņas diena
08
Feb
2023
08 February 2023
Jaunavas piemiņas diena
10
Feb
2023
10 February 2023
Sv. Sholastikas, jaunavas piemiņas diena
11
Feb
2023
11 February 2023
Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena
11
Feb
2023
11 February 2023
Vispasaules slimnieku diena, svētība slimniekiem
14
Feb
2023
14 February 2023
Svētais Kirils, mūks, un svētais Metodijs, bīskaps