29
Feb
2020
29 February 2020
mēneša pēdējā sestdiena
04
Mar
2020
04 March 2020
Sv. Kazimira piemiņas diena
07
Mar
2020
07 March 2020
Mocekļu piemiņas diena