12
Aug
2020
12 August 2020
Sv. Joannas Franciskas de Šantāla, mūķenes, piemiņas diena
13
Aug
2020
13 August 2020
Sv. Ponciāna, pāvesta, un Hipolīta, priestera, mocekļu, piemiņas diena
13
Aug
2020
13 August 2020
Sv. Maksimiliāna Marijas Kolbe, priestera un mocekļa piemiņas diena
14
Aug
2020
14 August 2020
SV. BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svētki
15
Aug
2020
15 August 2020
VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki (MĀRAS ZEME KARALIENE UN AIZBILDNES)
16
Aug
2020
16 August 2020
Sv. Stefana no Ungārijas piemiņas diena Sv. Sv. Roha piemiņas diena
16
Aug
2020
16 August 2020 12:00 - 13:00
V. J. Marijas uzņemšana Debesīs svētku atsvēte
19
Aug
2020
19 August 2020
Sv. Jāņa Ēda, priestera, piemiņas diena
20
Aug
2020
20 August 2020
Sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena
21
Aug
2020
21 August 2020
Sv. Pija X, pāvesta, piemiņas diena