28
Jan
2023
28 January 2023
Sv. Toma no Akvīnas, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
28
Jan
2023
28 January 2023 00:00
Mēneša pēdējā sestdiena
29
Jan
2023
29 January 2023 00:00
Parastā liturģiskā laika IV svētdiena
31
Jan
2023
31 January 2023
Sv. Jāņa Bosko piemiņas diena