25
Sep
2021
25 September 2021
Mēneša pēdējā sestdiena
26
Sep
2021
26 September 2021
Sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena
26
Sep
2021
26 September 2021
Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena
27
Sep
2021
27 September 2021
Sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena
28
Sep
2021
28 September 2021
Sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru,mocekļu, piemiņas diena; sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena
29
Sep
2021
29 September 2021
SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki
29
Sep
2021
29 September 2021
Sv. Erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un Rafaēls, svētki
30
Sep
2021
30 September 2021
Sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena
30
Sep
2021
30 September 2021
40 stundu atlaidu sākums