21
Dec
2020
21 December 2020
Sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
25
Dec
2020
25 December 2020
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI
26
Dec
2020
26 December 2020
SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI
27
Dec
2020
27 December 2020
SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI
28
Dec
2020
28 December 2020
SV. NEVAINĪGO BĒRNIŅU, MOCEKĻU, svētki
29
Dec
2020
29 December 2020
Sv. Toma Beketa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena
30
Dec
2020
30 December 2020
Svētība ģimenēm Svētās Ģimenes svētkos
31
Dec
2020
31 December 2020
Sv. Silvestra I, pāvesta piemiņas diena