24
Oct
2020
24 October 2020
Sv. Antona Marijas Klareta, bīskapa, piemiņas diena
25
Oct
2020
25 October 2020
Parastā liturģiskā laika XXX svētdiena
28
Oct
2020
28 October 2020
SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS svētki
28
Oct
2020
28 October 2020
Svētie apustuļi Sīmanis un Jūda, svētki
01
Nov
2020
01 November 2020
1. novembris - Visu svēto diena
01
Nov
2020
01 November 2020 12:00 - 13:00
Visi Svētie, lieli svētki
02
Nov
2020
02 November 2020
Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
03
Nov
2020
03 November 2020
Sv. Mārtiņa no Porres, mūka, piemiņas diena
04
Nov
2020
04 November 2020
Sv. Kārļa Boromeja piemiņas diena
09
Nov
2020
09 November 2020
LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA – svētki