23
Jan
2021
18 January 2021 - 25 January 2021
Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
24
Jan
2021
24 January 2021
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA
24
Jan
2021
24 January 2021
Dieva Vārda svētdiena
25
Jan
2021
25 January 2021
SV. AP. PĀVILA KONVERSIJA, svētki
25
Jan
2021
25 January 2021
SV. APUSTUĻA PĀVILA KONVERSIJAS svētki
26
Jan
2021
26 January 2021
Sv. Timoteja un Tita, bīskapu piemiņas diena
27
Jan
2021
27 January 2021
Sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena
28
Jan
2021
28 January 2021
Sv. Toma no Akvīnas, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
30
Jan
2021
30 January 2021
Mēneša pēdējā sestdiena
31
Jan
2021
31 January 2021
Sv. Jāņa Bosko piemiņas diena