25
Sep
2021
2021. gada 25. Septembris
Mēneša pēdējā sestdiena
26
Sep
2021
2021. gada 26. Septembris
Sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena
26
Sep
2021
2021. gada 26. Septembris
Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena
27
Sep
2021
2021. gada 27. Septembris
Sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena
28
Sep
2021
2021. gada 28. Septembris
Sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru,mocekļu, piemiņas diena; sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena
29
Sep
2021
2021. gada 29. Septembris
SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki
29
Sep
2021
2021. gada 29. Septembris
Sv. Erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un Rafaēls, svētki
30
Sep
2021
2021. gada 30. Septembris
Sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena
30
Sep
2021
2021. gada 30. Septembris
40 stundu atlaidu sākums