23
Jan
2021
2021. gada 18. Janvāris - 2021. gada 25. Janvāris
Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
24
Jan
2021
2021. gada 24. Janvāris
PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA
24
Jan
2021
2021. gada 24. Janvāris
Dieva Vārda svētdiena
25
Jan
2021
2021. gada 25. Janvāris
SV. AP. PĀVILA KONVERSIJA, svētki
25
Jan
2021
2021. gada 25. Janvāris
SV. APUSTUĻA PĀVILA KONVERSIJAS svētki
26
Jan
2021
2021. gada 26. Janvāris
Sv. Timoteja un Tita, bīskapu piemiņas diena
27
Jan
2021
2021. gada 27. Janvāris
Sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena
28
Jan
2021
2021. gada 28. Janvāris
Sv. Toma no Akvīnas, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
30
Jan
2021
2021. gada 30. Janvāris
Mēneša pēdējā sestdiena
31
Jan
2021
2021. gada 31. Janvāris
Sv. Jāņa Bosko piemiņas diena