25
сен
2021
25 сентября 2021 г.
Mēneša pēdējā sestdiena
26
сен
2021
26 сентября 2021 г.
Sv. Kozmas un Damiāna, mocekļu piemiņas diena
26
сен
2021
26 сентября 2021 г.
Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena
27
сен
2021
27 сентября 2021 г.
Sv. Vincenta no Paulas, priestera, piemiņas diena
28
сен
2021
28 сентября 2021 г.
Sv. Laurencija Ruiza un viņa biedru,mocekļu, piemiņas diena; sv. Venceslava, mocekļa, piemiņas diena
29
сен
2021
29 сентября 2021 г.
SV. ERCEŅĢEĻU MIĶEĻA, GABRIĒLA UN RAFAĒLA svētki
29
сен
2021
29 сентября 2021 г.
Sv. Erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un Rafaēls, svētki
30
сен
2021
30 сентября 2021 г.
Sv. Hieronīma, priestera un Baznīcas doktora, piemiņas diena
30
сен
2021
30 сентября 2021 г.
40 stundu atlaidu sākums