12
Aug
2020
2020. gada 12. Augusts
Sv. Joannas Franciskas de Šantāla, mūķenes, piemiņas diena
13
Aug
2020
2020. gada 13. Augusts
Sv. Ponciāna, pāvesta, un Hipolīta, priestera, mocekļu, piemiņas diena
13
Aug
2020
2020. gada 13. Augusts
Sv. Maksimiliāna Marijas Kolbe, priestera un mocekļa piemiņas diena
14
Aug
2020
2020. gada 14. Augusts
SV. BĪSKAPA MEINARDA, LATVIJAS AIZBILDŅA svētki
15
Aug
2020
2020. gada 15. Augusts
VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki (MĀRAS ZEME KARALIENE UN AIZBILDNES)
16
Aug
2020
2020. gada 16. Augusts
Sv. Stefana no Ungārijas piemiņas diena Sv. Sv. Roha piemiņas diena
16
Aug
2020
2020. gada 16. Augusts 12:00 - 13:00
V. J. Marijas uzņemšana Debesīs svētku atsvēte
19
Aug
2020
2020. gada 19. Augusts
Sv. Jāņa Ēda, priestera, piemiņas diena
20
Aug
2020
2020. gada 20. Augusts
Sv. Bernarda, abata un Baznīcas doktora, piemiņas diena
21
Aug
2020
2020. gada 21. Augusts
Sv. Pija X, pāvesta, piemiņas diena