21
Dec
2020
2020. gada 21. Decembris
Sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
25
Dec
2020
2020. gada 25. Decembris
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI
26
Dec
2020
2020. gada 26. Decembris
SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI
27
Dec
2020
2020. gada 27. Decembris
SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI
28
Dec
2020
2020. gada 28. Decembris
SV. NEVAINĪGO BĒRNIŅU, MOCEKĻU, svētki
29
Dec
2020
2020. gada 29. Decembris
Sv. Toma Beketa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena
30
Dec
2020
2020. gada 30. Decembris
Svētība ģimenēm Svētās Ģimenes svētkos
31
Dec
2020
2020. gada 31. Decembris
Sv. Silvestra I, pāvesta piemiņas diena