08
Gru
2020
8 grudzień 2020
VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS lieli svētki
08
Gru
2020
8 grudzień 2020 18:00 - 19:00
V. J. Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki
11
Gru
2020
11 grudzień 2020
Sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena
13
Gru
2020
13 grudzień 2020
Sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena
14
Gru
2020
14 grudzień 2020
Sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena
21
Gru
2020
21 grudzień 2020
Sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
25
Gru
2020
25 grudzień 2020
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI
26
Gru
2020
26 grudzień 2020
SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI
27
Gru
2020
27 grudzień 2020
SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI
28
Gru
2020
28 grudzień 2020
SV. NEVAINĪGO BĒRNIŅU, MOCEKĻU, svētki