logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA NOVEMBRĪ

 

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem. Laikā no 1. – 30.novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem (kaut vai tikai domās), jebkurā dienā apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Tēvs Mūsu… un Es ticu…
 
31. oktobris, sestdiena Vispasaules svētdarīšanas diena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.00 Rožukronis – rožukroņa mēneša noslēgums poliski
VISI SVĒTIE, lieli svētki
  17.30 Vesperes  
  18.00 kopīgā sv. Mise par mirušajiem, Aizlūgums par mirušajiem poliski
 
1. novembris, svētdiena  
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs poliski 
  11.00 Rožukronis latviski
  12.00 Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija, Aizlūgums par mirušajiem poliski
 
2. novembris, pirmdiena VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA
Ziedojumi Rēzeknes-Aglonas diecēzes Kūrijas atbalstam
  09.30 Sv. Mise, aizlūgums par mirušajiem poliski
  11.00 Rožukronis latviski 
  12.00 Sv. Mise, aizlūgums par mirušajiem latviski
  15.00 Sv. Mise Katoļu kapos  
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv.Mise, sv. Mise, aizlūguma procesija par mirušajiem: 
      I un III stacija – PL
      II un IV stacija – LV
poliski
Mirušo piemiņas dienas oktāvas laikā no 2. – 8.novembrim ieskaitot, katru dienu pēc vakara sv. Mises, aizlūguma procesija par mirušajiem.
 
6. novembris, piektdiena Mēneša I piektdiena
  07.00 Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Litānija Jēzus Sirds godam, Depozīcija,
aizlūguma procesija par mirušajiem:
      I un III stacija – PL
      II un IV stacija – LV
poliski
 
7. novembris, sestdiena Mēneša I sestdiena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis poliski 
  18.00 sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra,
aizlūguma procesija par mirušajiem:
      I un III stacija – PL
      II un IV stacija – LV
poliski
 
8. novembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXXII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis latviski 
  12.00 Sv. Mise par tautu, Aizlūgums par mirušajiem latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski 
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski 
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija
aizlūguma procesija par mirušajiem:
      I un III stacija – PL
      II un IV stacija – LV
poliski
    
9. novembris, pirmdiena Laterāna Bazilikas Iesvētīšanas gadadiena
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis poliski 
  18.00 Sv. Mise poliski
 
11. novembris, trešdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise poliski
 
15. novembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXXIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00 Rožukronis latviski
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. novembris, svētdiena  
MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARALIS, lieli svētki
Ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā semināra atbalstam
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00 Rožukronis latviski
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
28. novembris, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 kopīgā sv. Mise par mirušajiem poliski
 
29. novembris, svētdiena Adventa I svētdiena
Adventa vainagu pasvētīšana
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00 Rožukronis latviski
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski 
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
30. novembris, pirmdiena Sv. apustulis Andrejs, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise poliski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W PAŻDZIERNIKU

 

CODZIENNIE WIECZOREM
17.30 – Różaniec
40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO
 
1 października, czwartek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła
  09.30 Msza Św. w języku łotewskim
  12.00 Msza Św. w języku polskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza św., Procesja Eucharystyczna w języku łotewskim
 
2 października, piątek Pierwszy Piątek Miesiąca
  07.00 Msza Św. w języku polskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
3 października, sobota Pierwsza Sobota Miesiąca
  07.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
4 października, niedziela XXVII Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza św., Procesja Eucharystyczna w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
11 października, niedziela XXVIII Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
18 października, niedziela Święto św. Łukasz, Ewangelista
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
    
25 października, niedziela XXX Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
28 października, środa Święto świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza
  07.00 Msza Św. w języku polskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW WE WRZEŚNIU

 

   
6 września, niedziela XXIII Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza św., Procesja Eucharystyczna w języku łotewskim
  15.00 Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
8 września, wtorek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
  09.30 Msza Św. w języku łotewskim
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza św., Procesja Eucharystyczna w języku polskim
 
10 września, czwartek  
rozpoczęcie nowenny ku czci św. Stanisława Kostki
  07.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza św., Procesja Eucharystyczna w języku łotewskim
 
11 września, piątek Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes 
   09.30 Msza św. przy ołtarzu Matki Boskiej z Lourdes w języku polskim
  12.00 Msza Św., Błogosławieństwo chorych w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
12 września, sobota Dzień Imienia Najśw. Maryi Panny
  07.00 Msza Św. w języku łotewskim
  12.00 Nabożeństwo na cmentarzu katolickim w Daugavpils  
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
13 września, niedziela XXIV Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja, Depozycja w języku polskim
 
18 września, piątek Zakończenie nowenny do św. Stanisława Kostki
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza św., Procesja Eucharystyczna w języku polskim
 
20 września, niedziela XXV Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
    
21 września, poniedziałek Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
  07.00 Msza Św. w języku polskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
27 września, niedziela XXVI Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim

 

W październiku Różaniec będzie odmawiany o godz.17.30, Msza Św. – 18.00 .
Za udział w nabożeństwie różańcowym można uzyskać odpust zupełny.

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W SIERPNIU

 

   
2 sierpnia, niedziela XVIII Niedziela Zwykła
Ofiara będzie zbierana na otrzymanie duchownego Seminarium w Rydze
  08.30 Msza Św., Wystawienie latviski
  09.30 Msza Św. poliski
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza św., Procesja Eucharystyczna latviski
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. krieviski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja poliski
 
6 sierpnia, czwartek Święto Przemienienia Pańskiego
  07.00 Msza Św. latviski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. latviski
 
9 sierpnia, niedziela XIX Niedziela Zwykła 
  08.30 Msza Św., Wystawienie latviski
   09.30 Msza Św. poliski
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza św. latviski
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. krieviski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja poliski
 
10 sierpnia, poniedziałek Święto św.Laurencja, diakona i męczennika
  07.00 Msza Św. poliski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. poliski
 
11 sierpnia, wtorek Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i św. Klary
   09.30 Sv.Mise przy ołtarzu Matki Boskiej z Lourdes latviski
  12.00 Msza Św., Błogosławieństwo chorych latviski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. poliski
 
14 sierpnia, piątek  
UROCZYSTOŚĆ ŚW. MEINARDA, BISKUPA
  09.30 Msza Św. poliski
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. latviski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. poliski
 
15 sierpnia, sobota  
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYJI PANNY, UROCZYSTOŚĆ
  09.30 Msza Św. latviski
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św., poświęcenia ziół i kwiatów  poliski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., poświęcenia ziół i kwiatów  poliski
 
16 sierpnia, niedziela XX Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie latviski
  09.30 Msza Św. poliskii
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza św., Procesja Eucharystyczna latviski
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. krieviski
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja poliski
 
23 sierpnia, niedziela XXI Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie latviski
  09.30 Msza Św. poliski
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza św. latviski
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. krieviski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja poliski
    
24 sierpnia, poniedziałek Święto św. Bartłomieja Apostoła
  07.00 Msza Św. poliski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. poliski
 
30 sierpnia, niedziela XXII Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie latviski
  09.30 Msza Św. – I Komunia Św. poliski
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza św. latviski
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. krieviski
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja poliski

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W LIPCU

 

   
3 lipca, piątek Święto św. Tomasza
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
4 lipca, sobota  
  07.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. o powołanie kapłańskie i zakonne przy ołtarzu Matki Boskiej z Lourdes w języku polskim
 
5 lipca, niedziela XIV Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
   09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. – I Komunia Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
11 lipca, sobota Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis, svētki 
   09.30 Sv.Mise przy ołtarzu Matki Boskiej z Lourdes w języku łotewskim
  12.00 Msza Św., Błogosławieństwo chorych w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
12 lipca, niedziela XV Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
19 lipca, niedziela XVI Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
22 lipca, środa Święto św. Marii Magdaleny
  07.00 Msza Św. w języku polskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
23 lipca, czwartek Święto św. Brygidy, Patronki Europy
  07.00 Sv. Mise w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Sv. Mise w języku łotewskim
   
25 lipca, sobota Święto św. Jakuba Apostoła
  07.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w intencji zmarłych w języku polskim
   
26 lipca, niedziela Rocznica poświęcenia kościolów Ryżskiej Metropolii
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Nabożeństwo na cmentarzu katolickim w Daugawpilse  
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
       

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W CZERWCU

 

Codzienne nabożeństwo o godz.18.00 - litanija do Serca Jezusa i Msza Św.
   
   
1 czerwca, poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
4 czerwca, czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
  07.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku łotewskim
 
7 czerwca, niedziela  
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
   09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza św. w intencji zmarłych spoczywających na naszych
cmentarzach
w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
11 czerwca, czwartek  
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
   09.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
14 czerwca, niedziela XI Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św., procesja do 4 ołtarzy w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
18 czerwca, czwartek Zakończenie oktawy Bożego Ciała
  07.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św., błogosławieństwo dla dzieci,
poświęcenie medycyny
w języku łotewskim
       
19 czerwca, piątek  
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
21 czerwca, niedziela XII Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
24 czerwca, środa  
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim
 
28 czerwca, niedziela XIII Niedziela Zwykła
  08.30 Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec  
  16.00 Msza Św. w języku rosijskim
  17.00 Różaniec  
  18.00 Msza Św., Depozycja w języku polskim
       
29 czerwca, poniedziałek  
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
  09.30 Msza Św. w języku polskim
  11.00 Różaniec  
  12.00 Msza Św. w języku łotewskim
  17.30 Różaniec  
  18.00 Msza Św. w języku polskim

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 30.05. - 07.06.2020

 

30. maijs, sestdiena mēneša pēdējā sestdiena 
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise par mirušajiem poliski
 
31. maijs, svētdiena Svētā Gara Nosūtīšana, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par tautu latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  15.00     KAPUSVĒTKI KOMUNĀLAJOS KAPOS  
  16.00     Sv. Mise krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     sv. Mise, Depozīcija poliski
 
1. jūnijs, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis  
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturtdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena Vissvētā Trīsvienība, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00     Sv. Mise par tautu krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise, Depozīcija poliski
 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA NO 25.MAIJA

  

 

Darbdienās:
 
  07.00   sv. Mise  
  15.00   Žēlsirdības kronītis  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise  
 
Svētkos:
  09.30   sv. Mise  
  11.00   Rožukronis  
  12.00   sv. Mise  
  15.00   Žēlsirdības kronītis  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise  
 
Sestdienās:
  07.00   sv. Mise latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise poliski
 
Svētdienās:
  08.30   sv. Mise latviski
  09.30   sv. Mise poliski
  11.00   Rožukronis  
  12.00   sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00   sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise poliski
 
EUHARISTISKĀ ADORĀCIJA  
    katru dienu no 17.00 —18.00  
    piektdien, svētdien un mēneša 11. datumā – visu dienu  
 

 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W LUTYM

  

 

1. lutego, sobota Pierwsza niedziela miesiąca
   07.00 Msza Św w języku łotewskim
  18.00 Msza Św przy ołtarzu Matki Boskej Lurdes o powołanie
kapłańskie i zakonne
w języku łotewskim
 
2. lutego, niedziela OFIAROWANIE PAŃSKIE
  09.30 Msza św, Wystawienie w języku łotewskim
  12.00 procesja ze świecami, Najświętszego Serca Jezusa, poświęcenie przedmiotów religijnych w języku polskim
  16.00 Msza św w języku rosijskim
  18.00 Msza św, Depozycja w języku polskim
 
3. lutego, poniedziałek zień pamięci Św. Błażeja
Błogosławieństwo gardła we wspomnienie św. Błażeja
  07.00 Msza św w języku polskim
  18.00 Msza św w języku polskimi
 
5. lutego, środa dzien pamięci Św.Agaty Panny i Męczeniczki
Po Mszy Św. poswięcenie chłeba i wody Św.Agaty
  07.00 Msza św poliski
  18.00 Msza św poliski
 
7. lutego, piątek pierwszy piatek miesiąca
  07.00 Msza św w języku polskim
  18.00 Mszy św. w intencji żywych, Najświętszego Serca Jezusa w języku polskim
 
9. lutego, niedziela V niedziela zwykła
   09.30 Msza św w języku polskim
  12.00 Msza św w języku łotewskim
  16.00 Msza św w języku rosijskim
  18.00 Msza św w języku łotewskim
 
11. lutego, wtorek objawienie Matki Bożej w Lourdes
Światowy dzień chorego, błogosławieństwo chorych
   09.30 Msza św przy ołtarzu Matki Bożej w Lourdes, Wystawienie w języku łotewskim
  12.00 Msza św, Depozycja w języku polskim
  18.00 Msza św, procesja w języku łotewskim
 
14. lutego, piątek świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, święto
  07.00 Msza św w języku polskim
  18.00 Msza św w języku polskim
 
16. lutego, niedziela VI niedziela zwykła
  09.30 Msza św w języku łotewskim
  12.00 Msza św w języku polskim
  16.00 Msza św w języku rosijskim
  18.00 Msza św w języku polskim
 
22. lutego, sobota katedry św. Piotra Apostoła, święto
  07.00 Msza św w języku łotewskim
  18.00 Msza św w języku polskim
 
23. lutego, niedziela VII niedziela zwykła
  09.30 Msza św w języku polskim
  12.00 Msza św w języku łotewskim
  16.00 Msza św w języku rosijskim
  18.00 Msza św w języku łotewskim
 
26. lutego, środa Środa Popielcowa
Post śćisły
  07.00 Msza św w języku łotewskim
  17.00 Droga krzyżowa w języku polskim
  18.00 Msza św w języku polskim
 
29. lutego, sobota ostatnia sobota miesiąca
  07.00 Msza św w języku polskim
  18.00 Msza św w intencji zmarłych w języku polskim

 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W STYCZNIU

  

 

1 stycznia, środa  
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA, MATKA BOŻA, wielkie święto
     9.30 Msza św w języku łotewskim
  12.00 Msza św w języku polskim
  18.00 Msza św w języku polskim
 
5 stycznia, niedziela II niedziela Bożego Narodzenia
  09.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku polskim
  12.00 Msza św., procesja w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św., Depozycja w języku łotewskim
 
6 stycznia, poniedziałek Poświęcenia kadzidła, mirry i złota
OBJAWIENIE PAŃSKIE, święto
    9.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku łotewskim
  12.00 Msza św. w języku polskim
  18.00 Msza św., Depozycja w języku polskim
 
11 stycznia, sobota wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30 Msza św., Wystawienie, Adoracja w języku łotewskim
  12.00 Msza św., Depozycja w języku polskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
12 stycznia, niedziela
CHRZEST PAŃSKI, święto
    9.30 Msza św. w języku polskim
  12.00 Msza św. w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku łotewskim
 
19 stycznia, niedziela II niedziela zwykła
    9.30 Msza św. w języku łotewskim
  12.00 Msza św. w języku polskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
25 stycznia, sobota  
NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA, svētki
    7.00 Msza św. w języku łotewskim
  18.00 Msza św. w języku polskim
 
26 stycznia, niedziela III niedziela zwykła
  9.30 Msza św. w języku polskim
  12.00 Msza św. w języku łotewskim
  16.00 Msza św. w języku rosijskim
  18.00 Msza św. w języku łotewskim