009 DDMD 2022 PL 1

009 DDMD 2022 PL 2

 

 

008 DDMD 2022 PL 1

008 DDMD 2022 PL 2

 

07 DDMD 2022 PL

07 DDMD 2022 PL

006 DDMD 2022 PL 1

006 DDMD 2022 PL 2

006 DDMD 2022 PL 3

005 DDMD 2022 LV 1

005 DDMD 2022 LV 2

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MARTĀ

 

2. marts, trešdiena Pelnu Trešdiena, Lielā gavēņa sākums
Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis
  07.00   Sv. Mise, pelnu kaisīšana poliski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv.Mise, pelnu kaisīšana poliski
 
4. marts, piektdiena   Sv. Kazimirs, Mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise pie sv. Kazimira altāra, Uzstādīšana, Litānija Jēzus Sirds godam poliski
  17.00   Krustaceļš, Žēlsirdības kronītis poliski
  18.00   Sv. Mise, Žēlsirdības vakars poliski
 
6. marts, svētdiena Gavēņa I svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  14.00   Krustaceļš krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
11. marts, piektdiena V. J. M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
13. marts, svētdiena Gavēņa II svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
19. marts, sestdiena Sv. Jāzeps, Jaunavas Marijas, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Litānija sv. Jāzepa godam poliski
  17.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis latviski
  18.00   Sv.Mise, Litānija sv. Jāzepa godam, Depozīcija latviski
 
20. marts, svētdiena Gavēņa III svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 
25. marts, piektdiena Kunga pasludināšana, lieli svētki
  09.30
  Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
26. marts, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis latviski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem  latviski
 
27.marts, svētdiena Gavēņa IV svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W LUTYM

 

2 lutego, środa Ofiarowanie Pańskie, święto
Poświęcenie świec
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  17.00   Różaniec w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskimi
 
3 lutego, czwartek Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika
Błogosławieństwo specjalnymi świecami
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
4 lutego, piątek   I Piątek Miesiąca
  07.00   Msza św., Wystawienie, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim
  17.00   Różaniec w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
5 lutego, sobota Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Poświęcenie chleba i wody
  07.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania kapłańskie i zakonne w jezyku lotewskim
  17.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
6 lutego, niedziela V Niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nab. Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  14.00   Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego w jezyku rosijskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
11 lutego, piątek Objawienie Matki Bożej w Lourdes
Światowy Dzień Chorego, błogosławieństwo chorych
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  17.00   Różaniec w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
 
13 lutego, niedziela VI Niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  14.00   Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego w jezyku rosijskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
14 lutego, poniedziałek Święto św. Cyryla i Metodego – patr. Europy
  07.00   Msza św. w języku polskim
  17.00   Różaniec w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskim
 
20 lutego, niedziela VII Niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  14.00   Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego w jezyku rosijskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
22 lutego, wtorek Święto katedry św. Piotra Apostoła
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
26 lutego, sobota Ostatnia sobota miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. zbiorowa za zmarłych w jezyku lotewskim
 
27 lutego, niedziela VIII Niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  14.00   Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego w jezyku rosijskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
W STYCZNIU

 

1 stycznia, sobota Uroczystość ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   PRZYJDŹ DUCH ŚWIĘTY, Msza św.pro populo, Litania do Matki Bożej w języku polskim
  17.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania kapłańskie i zakonne w jezyku lotewskim
 
2 stycznia, niedziela II niedziela Bożego Narodzenia
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nab. Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
6 stycznia, czwartek UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Poświęcenie kadzidła, mirry i złota
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   Msza św.pro populo w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
     
7 stycznia, piątek    I Piątek Miesiąca
  07.00   Msza św., Wystawienie, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
9 stycznia, niedziela ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
11 stycznia, wtorek Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
 
16 stycznia, niedziela II niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
23 stycznia, niedziela III niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
25 stycznia, wtorek NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
29 stycznia, sobota Ostatnia sobota miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. zbiorowa za zmarłych w jezyku lotewskim
 
30 stycznia, niedziela IV niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim