008 DDMD 2022 PL 1

008 DDMD 2022 PL 2

 

07 DDMD 2022 PL

07 DDMD 2022 PL

006 DDMD 2022 PL 1

006 DDMD 2022 PL 2

006 DDMD 2022 PL 3

005 DDMD 2022 LV 1

005 DDMD 2022 LV 2

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA MARTĀ

 

2. marts, trešdiena Pelnu Trešdiena, Lielā gavēņa sākums
Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis
  07.00   Sv. Mise, pelnu kaisīšana poliski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv.Mise, pelnu kaisīšana poliski
 
4. marts, piektdiena   Sv. Kazimirs, Mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise pie sv. Kazimira altāra, Uzstādīšana, Litānija Jēzus Sirds godam poliski
  17.00   Krustaceļš, Žēlsirdības kronītis poliski
  18.00   Sv. Mise, Žēlsirdības vakars poliski
 
6. marts, svētdiena Gavēņa I svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  14.00   Krustaceļš krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
11. marts, piektdiena V. J. M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
13. marts, svētdiena Gavēņa II svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija krieviski
 
19. marts, sestdiena Sv. Jāzeps, Jaunavas Marijas, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Litānija sv. Jāzepa godam poliski
  17.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis latviski
  18.00   Sv.Mise, Litānija sv. Jāzepa godam, Depozīcija latviski
 
20. marts, svētdiena Gavēņa III svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs  poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 
25. marts, piektdiena Kunga pasludināšana, lieli svētki
  09.30
  Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  17.00   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
26. marts, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise  latviski
  17.00   Rožukronis, Žēlsirdības kronītis latviski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem  latviski
 
27.marts, svētdiena Gavēņa IV svētdiena
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  14.00   Krustaceļš  krieviski
  15.00   Sv. Mise, Depozīcija  krieviski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W LUTYM

 

2 lutego, środa Ofiarowanie Pańskie, święto
Poświęcenie świec
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  17.00   Różaniec w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskimi
 
3 lutego, czwartek Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika
Błogosławieństwo specjalnymi świecami
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
4 lutego, piątek   I Piątek Miesiąca
  07.00   Msza św., Wystawienie, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim
  17.00   Różaniec w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
5 lutego, sobota Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Poświęcenie chleba i wody
  07.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania kapłańskie i zakonne w jezyku lotewskim
  17.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
6 lutego, niedziela V Niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nab. Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  14.00   Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego w jezyku rosijskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
11 lutego, piątek Objawienie Matki Bożej w Lourdes
Światowy Dzień Chorego, błogosławieństwo chorych
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  17.00   Różaniec w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
 
13 lutego, niedziela VI Niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  14.00   Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego w jezyku rosijskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
14 lutego, poniedziałek Święto św. Cyryla i Metodego – patr. Europy
  07.00   Msza św. w języku polskim
  17.00   Różaniec w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskim
 
20 lutego, niedziela VII Niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  14.00   Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego w jezyku rosijskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
22 lutego, wtorek Święto katedry św. Piotra Apostoła
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
26 lutego, sobota Ostatnia sobota miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. zbiorowa za zmarłych w jezyku lotewskim
 
27 lutego, niedziela VIII Niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  14.00   Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego w jezyku rosijskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
W STYCZNIU

 

1 stycznia, sobota Uroczystość ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   PRZYJDŹ DUCH ŚWIĘTY, Msza św.pro populo, Litania do Matki Bożej w języku polskim
  17.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania kapłańskie i zakonne w jezyku lotewskim
 
2 stycznia, niedziela II niedziela Bożego Narodzenia
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nab. Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
6 stycznia, czwartek UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Poświęcenie kadzidła, mirry i złota
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   Msza św.pro populo w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
     
7 stycznia, piątek    I Piątek Miesiąca
  07.00   Msza św., Wystawienie, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
9 stycznia, niedziela ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
11 stycznia, wtorek Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
 
16 stycznia, niedziela II niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
23 stycznia, niedziela III niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
25 stycznia, wtorek NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
29 stycznia, sobota Ostatnia sobota miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. zbiorowa za zmarłych w jezyku lotewskim
 
30 stycznia, niedziela IV niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
W GRUDNIU

 

3 grudnia, piątek 3 grudnia, piątek
  07.00   Msza św., Wystawienie, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
4 grudnia, sobota I Sobota Miesiąca
  07.00   Msza św. ku czci Matki Bożej – Roraty, przy zapalonych świecach w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania w jezyku lotewskim
 
5 grudnia, niedziela II niedziela Adwentu
Poświęcenie opłatek
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nab. Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
8 grudnia, środa  
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, Litania do Matki Bożej w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
     
11 grudnia, sobota   Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
 
12 grudnia, niedziela III niedziela Adwentu
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
18 grudnia, sobota  
  07.00   Msza św. przy zapalonych świecach w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
19 grudnia, niedziela IV niedziela Adwentu
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
24 grudnia, piątek  
  07.00   Msza św. w języku polskim
BOŻE NARODZENIE, wielkie święto
  19.00   Pieśni Adwentowe  
  20.00   Poświęcenia Betlejemki, Msza św. w jezyku lotewskim/w języku polskim
     
25 grudnia, sobota  
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   Msza św. pro populo w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. zbiorowa za zmarłych, Depozycja w jezyku lotewskim
 
26 grudnia, niedziela Św. Rodzina - Jezus, Maryja, Józef św., święto
Poświęcenie owsa
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
27 grudnia, poniedziałek Św. Jan, apostoł i ewangelista, święto
Poświęcenie wina i soków
  07.00   Msza św. w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskim
 
28 grudnia, wtorek Św. Młodzianków, Męczenników, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
31 grudnia, czwartek Koniec starego roku
  07.00   Msza św. w języku polskim
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św., TE DEUM LAUDAMUS w języku polskim
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
W WRZEŚNIU

 

03 września, piątek I Piątek Miesiąca
  07.00   Msza św., Wystawienie w języku polskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
04 września, sobota I Sobota Miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania kapłańskie i zakonne w języku polskim
 
05 września, niedziela XXIII Niedziela zwykła
  08.30   Msza św. w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nabożeństwo Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w jezyku rosijskim
  16.00   Msza św. w jezyku rosijskim
  17.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
 
08 września, środa Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, święto
Błogosławieństwa ziarna siewnego po każdej Mszy Świętej
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św., litania do Matki Bożej w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., procesja Eucharystyczna, Depozycja w języku polskim
     
10 września, piątek  
Nowenna do św. Stanisława Kostki, początek
  07.00   Msza św., Wystawienie w języku polskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, procesja Eucharystyczna, Depozycja w języku polskim
 
11 września, sobota Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św., błogosławieństwo chorych w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, Depozycja w języku polskim
     
12 września, niedziela XXIV Niedziela zwykła
  08.30   Msza św. w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Nabożeństwo na cmentarzu katolickim w Daugavpils  
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w jezyku rosijskim
  16.00   Msza św. w jezyku rosijskim
  17.30   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, Depozycja w języku polskim
 
14 września, wtorek Podwyższenia Krzyża Świętego, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., nowenna w jezyku lotewskim
 
18 września, sobota św. Stanisław Kostka, zakonnik, wspomnienie
Zakończenie nowenny do św. Stanisława Kostki
  09.30   Msza św. przy ołtarzu św. St.Kostki, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św., litania do św. Stanisława Kostki w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, procesja Eucharystyczna, Depozycja w języku polskim
 
19 września, niedziela XXV Niedziela zwykła
  08.30   Msza św. w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w jezyku rosijskim
  16.00   Msza św. w jezyku rosijskim
  17.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., nowenna, Depozycja w języku polskim
 
21 września, wtorek św. Mateusz – Apostoł i Ewangelista, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
     
25 września, sobota Ostatnia sobota miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00    Msza św. zbiorowa za zmarłych w języku polskim
 
26 września, niedziela XXVI Niedziela zwykła
  08.30   Msza św. w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Różaniec w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w jezyku rosijskim
  16.00   Msza św. w jezyku rosijskim
  17.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
 
29 września, środa św. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał, święto
  07.00   Msza św. w języku polskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskim
 
30 września, czwartek nabożeństwo 40-godzinne, początek
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Różaniec w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., procesja Eucharystyczna w jezyku lotewskim

w jezyku lotewskim