Aktivitātes

Katoliskās kustības draudzē:

 

Pro Sanctitate (Par Svētumu) Daugavpils grupa
Vadītājs: Viktors Proščenko
Pastāv draudzē kopš 2002. gada septembra.
Tā ir kustība, kas vēlas, lai tiktu darīts zināms, pieņemts un īstenots dzīvē vispā-
rējais aicinājums uz svētumu.
Tikšanās notiek katru svētdienu pēc sv. Mises krievu valodā.
Papildinformācija: http://www.prosanctitate.lv

Nazaretes ģimenes kustība
Vadītāja: Lidija Savka
Pastāv draudzē kopš 1995. gada.
Kustības aicinājums: izplatīt svētumu ģimenēs.
Kustība ir izplatīta visā pasaulē. Tās dibinātājs ir pr. Tadeušs Daičers.
Tikšanās notiek katru trešdienu plkst. 16:00.
Papildinformācija: http://rrn.org.pl/

Sv. Franciska Trešais ordenis
Vadītāja: Zinaida Lubāne
Pastāv draudzē kopš 1995. gada.
Kustības aicinājums: Mans Dievs – mans Viss.
Ordeņa ideāli: 1. Nabags garā; 2. Pazemīgs; 3. Gatavs mirt.
Tikšanās katra mēneša 2. svētdienā.

Caritas – žēlsirdības kustība
Vadītāja: Terēze
Draudzē pastāv kopš 2001. gada.
Kustības aicinājums: palīdzēt nabagiem un bērniem.
Kustība sniedz materiālu vai fizisku palīdzību.