crist     Šodien, 18. janvārī, sākas ikgadējā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kura noslēgsies 25. janvārī, apsutuļa Pāvila atgriešanās svētkos. Šoreiz tekstus visai nedēļai pārdomām par kristiešu vienotību ir izvēlējušies Tuvo Austrumu baznīcu padomes, kuras mītne atrodas Beirūtā, Libānā, pārstāvji. 55. Lūgšanu nedēļas tēma ir vārdi no Mateja evaņģēlija 2. nodaļas 2. panta: “Jo mēs redzējām Viņa zvaigzni austrumos un atnācām Viņu pielūgt.” Savukārt katras dienas pārdomu pamatā ir Mateja evaņģēlija 2. nodaļas teksts.
Materiālā, kas publicēts Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes mājaslapā, norādīts, ka Tuvo Austrumu baznīcu padome izvēlējusies šajā nedēļā pārdomāt zvaignes parādīšanos austrumos vairāku iemeslu dēļ. Tā, piemēram, ja Rietumos daudziem kristieši ļoti svarīga ir Kristus dzimšanas svinēšana, tad Austrumos daudz senāki un arī būtiskāki ir Epifānijas svētki jeb Zvaigznes diena, ko svinam 6. janvārī, kad Dieva ienāšana pasaulē tika no Betlēmes izsludināta arī citām tautām. Turklāt Austrumu gudrie norāda uz tautu vienotību, kuru ir vēlējies pats Dievs. Viņi nāk no dažādām kultūrām, bet viņus vieno kopīgas ilgas – iepazīt jaundzimušo Ķēniņu.
     Tekstā norādīts, ka mūsdienu sarežģītajos apstākļos, kad daudziem Tuvo Austrumu kristiešiem un tautām jāpamet savas mājas un jādzīvo grūtībās, ikviens jūt nepieciešamību pēc Gaismas, kas uzvar tumsu. Un šī gaisma ir Jēzus Kristus.
Šai nedēļai veltītas aktivitātes norisināsies arī Latvijā. Tā Radio Marija Latvija no 18. līdz 25. janvārim ik dienu pl. 10 piedāvās pārdomas un lūgšanas, kuras sagatavojuši tuvo Austrumu kristieši. Katru dienu rīta cēlienos tiks pievērsta uzmanība kristiešu vienotības jautājumam. Būs sarunas, intervijas, kā arī klausītāji ir aicināti zvanīt un dalīties savā pieredzē par vienotību. 18. janvārī pl. 20 radio ēterā tiks pārraidīts dievkalpojums no Siguldas katoļu draudzes. Radio Marija šajā nedēļā piedāvās arī lasījumus no Aleksandra Meņa grāmatas “Cilvēka Dēls”.
    Kopiena “Chemin Neuf” ziņo, ka Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību piedāvās iepazīt dažādas baznīcu saimes: Austrumu, Pareizticīgo, Katoļu baznīcu, Reformācijas, Evaņģēlisko un Vasarsvētku baznīcu. Tāpēc vietnē https://directs.chemin-neuf.fr/ katru dienu varēs noskatīties 3 līdz 5 minūtes garus video materiālus ar dažādu cilvēku, kas kalpo citām Baznīcām un ir no dažādām valstīm, liecības.
     Siguldas draudze 18. janvārī pl. 18 svinēs Svēto Misi Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību nodomā, bet 22. janvārī pl. 19 aicina uz Tezē vakaru. Savukārt Salaspils draudze 23. janvārī piedāvās īpašu Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību veltītu tikšanos. To organizēs kopiena “Chemin Neuf”.
     Par citām iespējām atzīmēt Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību aicinām interesēties savā draudzē. Nedēļas pārdomu tekstus latviešu valodā var atrast izdevumā “Mieram Tuvu”, teksti angļu valodā atrodami ŠEIT

KABIA

Kunga paradisana 2022 res2

     Mazais Betlēmes mājoklis simbolizē Baznīcu, kura sevī uzņem visas zemes tautas un saņem šo tautu dāvanas, kas izsaka Bērna identitāti - zeltu, jo Viņš ir Karalis, vīraku, jo Viņš ir Dievs un mirres, jo Viņš ir Cilvēks.
     Kunga Parādīšanās jeb Triju Ķēniņu svētkos tiek svētīts krīts, ar ko ticīgie uz savu mājokļu durvīm uzraksta: 20 +C+M+B+ 22. Burtiem ir divas nozīmes. Kad ar krītu rakstām uz durvīm burtus "CMB", tad tie ir vai nu trīs Ķēniņu vārdu pirmie burti (latīņu valodā): Kaspars, Melhiors un Baltazars, vai arī “Christus Mansionem Benedicat” (Kristus svētī šo māju) abreviatūra. Klāt tiek minēts arī gads, kurā tapis uzraksts. Māju un dzīvokļu durvju svētīšanas tradīcija nozīmē ģimenes apņēmību uzņemt Kristu savās mājās visa gada garumā.
     Lūgšana: Kungs, Jēzu Kristu, Tevi trīs Gudrie atrada mājā kā Bērnu un atdeva godu. Tu augi Nācaretē līdzās Marijai un Jāzepam, svētdari arī mūsu mājas ar savu klātbūtni. Lai tajās valda Tava mīlestība, labestība un šķīstība. Lai mēs visi veidojam Baznīcas kopienu, kas šajās mājās teic un slavē Tevi. Lai šie simboli, ar kuriem apzīmējam mājokļa durvis, atgādina mums un visiem, kas apmeklēs mūs, ka esam Baznīcas kopiena un sekojot ticības zvaigznei, vēlamies iet uz tikšanos ar Tevi mūsu Tēva mājās, kurš vienībā ar Svēto Garu dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.

Pārpublicēts no www.katedrale.lv

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
W STYCZNIU

 

1 stycznia, sobota Uroczystość ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   PRZYJDŹ DUCH ŚWIĘTY, Msza św.pro populo, Litania do Matki Bożej w języku polskim
  17.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania kapłańskie i zakonne w jezyku lotewskim
 
2 stycznia, niedziela II niedziela Bożego Narodzenia
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nab. Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
6 stycznia, czwartek UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Poświęcenie kadzidła, mirry i złota
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   Msza św.pro populo w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
     
7 stycznia, piątek    I Piątek Miesiąca
  07.00   Msza św., Wystawienie, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
9 stycznia, niedziela ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
11 stycznia, wtorek Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
 
16 stycznia, niedziela II niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
23 stycznia, niedziela III niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
25 stycznia, wtorek NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
29 stycznia, sobota Ostatnia sobota miesiąca
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. zbiorowa za zmarłych w jezyku lotewskim
 
30 stycznia, niedziela IV niedziela zwykła
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 

 

zddmd2021

Doc8 res

 

 

res

Latvijas Bīskapu konference ir izdevusi divus dekrētus, saskaņā ar kuriem nosaka vairākus kritērijus, kādi ir nepieciešami, lai saņemtu lektora un akolīta svētības, kā arī sāktu katehēta kalpošanu. Kritēriji ir sagatavoti, ņemot vērā atbilstošus Vatikāna izdotus dokumentus.

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
W GRUDNIU

 

3 grudnia, piątek 3 grudnia, piątek
  07.00   Msza św., Wystawienie, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w intencji żywych, Depozycja w języku polskim
 
4 grudnia, sobota I Sobota Miesiąca
  07.00   Msza św. ku czci Matki Bożej – Roraty, przy zapalonych świecach w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes o powołania w jezyku lotewskim
 
5 grudnia, niedziela II niedziela Adwentu
Poświęcenie opłatek
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, nab. Najświętszego Serca Jezusa w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
8 grudnia, środa  
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św.pro populo, Litania do Matki Bożej w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św., Depozycja w języku polskim
     
11 grudnia, sobota   Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej z Lourdes, Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św., Depozycja w jezyku lotewskim
 
12 grudnia, niedziela III niedziela Adwentu
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
18 grudnia, sobota  
  07.00   Msza św. przy zapalonych świecach w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
19 grudnia, niedziela IV niedziela Adwentu
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
24 grudnia, piątek  
  07.00   Msza św. w języku polskim
BOŻE NARODZENIE, wielkie święto
  19.00   Pieśni Adwentowe  
  20.00   Poświęcenia Betlejemki, Msza św. w jezyku lotewskim/w języku polskim
     
25 grudnia, sobota  
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w jezyku lotewskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  12.00   Msza św. pro populo w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. zbiorowa za zmarłych, Depozycja w jezyku lotewskim
 
26 grudnia, niedziela Św. Rodzina - Jezus, Maryja, Józef św., święto
Poświęcenie owsa
  08.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  09.30   Msza św., Wystawienie, Święty Boże w języku polskim
  11.00   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  12.00   Msza św. pro populo w jezyku lotewskim
  15.00   Msza św., Depozycja w jezyku rosijskim
 
27 grudnia, poniedziałek Św. Jan, apostoł i ewangelista, święto
Poświęcenie wina i soków
  07.00   Msza św. w języku polskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św. w języku polskim
 
28 grudnia, wtorek Św. Młodzianków, Męczenników, święto
  07.00   Msza św. w jezyku lotewskim
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w jezyku lotewskim
  18.00   Msza św. w jezyku lotewskim
 
31 grudnia, czwartek Koniec starego roku
  07.00   Msza św. w języku polskim
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
  17.30   Akt pokuty, Komunia św. (“w trybie czerwonym”) w języku polskim
  18.00   Msza św., TE DEUM LAUDAMUS w języku polskim
 

 

vainagu sv4 resize